Nadat in 1906 is besloten de kust tussen Hoek van Holland en Kijkduin te versterken, start het Hoogheemraadschap Delfland in 1907 vanaf de Hoekse Lijn met de aanleg van een werkspoorlijn langs het Noordzeestrand. De nieuwe spoorlijn is niet alleen bedoeld voor het overbrengen van materialen ten behoeve van de versterking maar ook voor het onderhoud van de zeewering. De spoorlijn buigt bij het vroegere station Hoek van Holland Strand af richting de duinen en ligt vervolgens tussen het strand en de duinrand. Bij elke strekdam komt een tijdelijke zijtak voor het lossen van basaltblokken. De werkspoorlijn is in fases aangelegd en bereikt uiteindelijk in 1923 Kijkduin.

Ondanks dat de spoorlijn de bijnaam Strandlijn krijgt, is de verbinding langs de kust nooit voor het vervoer van strandgangers gebruikt. Wel maken de Duitse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog dankbaar gebruik van het spoor voor de bouw van de Atlantikwall.

Na de oorlog is de spoorlijn grotendeels opgebroken. Alleen bij Hoek van Holland blijft een klein deel liggen voor de versterking van het duingebied. In 1965 rijdt de laatste werktrein over het resterende deel van de spoorwegverbinding. Zes jaar later zijn ook de laatste honderden meters van het Delflandspoor verwijderd. Terwijl de voormalige tramlijn van de WSM aan de landzijde van de duinen is omgevormd tot fietspad, zijn alle sporen van de Strandlijn uitgewist.

Op de afbeelding hierboven de kustlijn tussen Hoek van Holland en Kijkduin met in het rood de voormalige Strandlijn en in het groen de vroegere tramlijnen van de WSM. De tot metrolijn verbouwde Hoekse Lijn is in oranje weergegeven. Bron: SpoorAtlas.nl