Voor de aanleg van de spoorlijn tussen Deventer en Ommen wordt in 1907 de Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij Deventer – Ommen opgericht. Datzelfde jaar krijgt de spoorwegmaatschappij de concessie voor de aanleg van de lokaallijn die Deventer met de NOLS-verbinding Zwolle – Stadskanaal verbindt. De SS gaat de nieuwe verbinding net als de NOLS-lijnen exploiteren en krijgt zo over eigen lijnen een korte verbinding tussen Noordoost- en West-Nederland. De nieuwe lijn sluit in Raalte aan op de staatslijn Zwolle – Almelo. In oktober 1910 wordt het 37 kilometer lange traject in gebruik genomen. 

In Deventer loopt de spoorlijn zo’n twee kilometer evenwijdig aan Staatslijn A naar Zwolle. Het tracé bestaat hier uit twee enkelsporige verbindingen. In Deventer, Raalte en Ommen wordt gebruik gemaakt van de bestaande stations. In Diepenveen, Eikelhof, Wesepe en Lemelerveld zet de OLDO stationsgebouwen neer die enigzins zijn gebaseerd op de bestaande gebouwen van de NOLS.

Nog voor de opening van de spoorlijn Deventer – Ommen ontstaan plannen voor het doortrekken van de verbinding naar Dedemsvaart en Hoogeveen. In Hoogeveen sluit de geplande spoorlijn aan op de Staatslijn naar Groningen. Hiermee wordt de verbinding van de SS tussen Groningen en Zuid-Nederland verkort en kan het kopmaken in Zwolle komen te vervallen. Een ander voordeel is dat het vervoer op de lijn Deventer – Ommen niet langer van de trage lokaallijn via Stadskanaal naar Delfzijl en Groningen gebruik hoeft te maken. De nieuwe verbinding wordt vooral voor het goederenvervoer van belang geacht. In 1910 wordt de concessie voor de aanleg van de verbinding verleend. Voor de aanleg van de spoorlijn wordt in 1916 de Overijsselsch-Drentsche Lokaalspoorweg-Maatschappij Ommen – Hoogeveen opgericht. De ODLOH krijgt dezelfde directeur als de OLDO. Door materieelschaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt vooralsnog niet met de aanleg van de lijn begonnen. Wanneer de spoorwegmaatschappij in de loop van de jaren ’20 niet genoeg geld bijeenkrijgt, wordt in januari 1930 de concessie ingetrokken.

In diezelfde periode begint de economische crisis en nemen de inkomsten van de spoorlijn snel af. De inmiddels samenwerkende spoorwegmaatschappijen willen deze periode alleen nog de hoofdlijnen en belangrijkste lokaalspoorwegen behouden. Op enkele andere lijnen zou alleen het reizigersvervoer hoeven te verdwijnen. Omdat de spoorlijn Deventer – Ommen zowel voor het reizigers- als het goederenvervoer niet van belang wordt geacht en er over de weg, het water en de overige spoorlijnen voldoende alternatieven zijn, wordt de verbinding met het ingaan van de zomerdienst van 1935 opgeheven. De spoorlijn is al binnen enkele jaren geheel opgebroken. 

Restanten van de spoorlijn Deventer – Ommen

De spoorlijn Deventer – Ommen sluit nog geen 25 jaar na de opening alweer. De rails en ander spoorwegmeubilair verdwijnt al snel. Door ruilverkaveling, uitbreiding van woonkernen en de aanleg van wegen is de lokaallijn amper terug te vinden in het landschap. Herkenbare korte stukken spoordijk, enkele stationsgebouwen en verschillende monumenten houden vooral tussen Deventer en Raalte de herinnering aan de enige spoorlijn van de OLDO echter levend.

Klik hier voor een impressie van de restanten van de spoorlijn Deventer – Ommen.

De herinnering aan de voormalige spoorlijn tussen Deventer en Ommen wordt door verschillende monumenten levend gehouden. Eén van de monumenten staat in Raalte op de plek waar het tracé afbuigt naar de spoorlijn Zwolle - Almelo en wordt onder andere gevormd door zeven originele stukken spoorstaaf van de OLDO. Raalte, 15 september 2015.

DIENSTREGELING

In eerste instantie rijden tussen Deventer en Ommen dagelijks vijf tot zes reizigerstreinen per dag per richting. Een reis van gemiddeld één uur en bijna twintig minuten. Ook het goederenvervoer komt in de beginperiode goed op gang. Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt de treindienst beperkt tot twee treinen per dag. Aan het eind van de oorlog rijden drie treinen per dag. Wegens kolenschaarste wordt op zondagen al helemaal niet meer gereden. Vanaf de zomer van 1919 gaat ook op zondag weer een trein rijden. In 1921 rijden weer vier reizigerstreinen per uur per richting. Op zondagen zijn dat er drie. Het goederenvervoer op de verbinding stelt dan al niet veel meer voor. In mei 1935 wordt de treindienst na 25 jaar beëindigd en gaat de busdienst tussen Deventer en Raalte van start.