Om de concurrentie in het teruglopende goederenvervoer te bevorderen, dringt de gemeente Kampen aan het begin van de twintigste eeuw aan op een tweede spoorlijn naar de stad. De Koninklijke Nederlandse Locaalspoorweg-Maatschappij legt in aansluiting op de spoorlijn Apeldoorn – Hattem ten zuiden van de IJssel een spoorlijn van Hattem naar Kampen aan. In oktober 1913 wordt de spoorlijn in gebruik genomen. De HSM zorgt, net als op de andere lijnen van de KNLS, voor de exploitatie van de verbinding. De nieuwe lokaallijn kruist de NCS-lijn Utrecht – Zwolle – Kampen bij Hattemerbroek met een viaduct. Het tweede station van Kampen krijgt de naam Kampen Zuid. In 1914 wordt vanuit Wezep een zijtak van de Zuiderzeetramweg richting Kampen in gebruik genomen. De tramlijn sluit bij De Zande aan op de spoorlijn naar Kampen Zuid.

De eerste jaren vindt nog enige concurrentie tussen de HSM en de NCS plaats. In 1917 ontstaat echter de belangengemeenschap tussen HSM en SS en komt een eind aan de concurrentie op het spoor. Ook de opkomst van het gemotoriseerd verkeer en de fiets zorgt voor een gestage daling van het vervoer op de verbinding. Vanaf 1923 wordt de lokaallijn gedegradeerd tot tramlijn. De overwegbewaking langs de spoorlijn wordt opgeheven en de maximale snelheid gaat omlaag naar 35 km/h. In januari 1926 raakt de spoorlijn door een dijkdoorbraak zwaar beschadigd. NS besluit de verbinding niet te herstellen. Na tussenkomst van de rechter herstelt NS, gedeeltelijk betaald door de gemeente Kampen, de spoorlijn echter alsnog. De maximale snelheid op de verbinding wordt hierbij weer verhoogd naar 45 km/h. In mei 1930 neemt NS de verbinding tussen Hattem en Kampen opnieuw in gebruik. Een jaar later wordt de tramlijn vanuit Wezep gesloten en resteert alleen nog het vervoer van en naar Hattem.

Door middel van een afkoopsom kan NS de spoorlijn op 31 december 1933 alsnog sluiten. Het baanvak is vrijwel direct na de sluiting opgebroken. Een groot deel van het oorspronkelijke tracé verdwijnt onder de Rijksweg 50. Grotendeels parallel aan deze weg is in december 2012 de Hanzelijn in gebruik genomen. NS opent aan de nieuwe verbinding zo’n drie kilometer ten zuiden van het voormalige station Kampen Zuid een gelijknamige halte.

Dienstregeling

De HSM laat op de verbinding Hattem – Kampen Zuid slechts een beperkt aantal treinen rijden. Vooral na het verdwijnen van de concurrentie op het spoorwegnet is het aantal treinen zeer marginaal. De treinen sluiten bovendien in Hattem niet aan op de treinen op de verbinding Apeldoorn – Zwolle. Vanaf 1914 rijden tussen De Zande en Kampen Zuid ook de trams van de Zuiderzeetramweg over de spoorlijn. Na de heropening in 1930 rijden dagelijks nog maar vier tramtreinen tussen Hattem en Kampen. Op zon- en feestdagen rijdt geen enkele trein.

Materieelinzet

In de jaren 1914-1926 wordt de treindienst op het traject met stoomtractie uitgevoerd. Een enkele tramtrein wordt in 1925 met een motorrijtuig gereden. In de periode 1930-1933 rijden benzinemotorrijtuigen uit de serie omC1921-1930 de gehele treindienst op de verbinding.