In oktober 1884 neemt de GOLS de spoorlijn Ruurlo – Hengelo in gebruik. Vanaf de jaren ’20 wordt belang van de GOLS-lijnen al snel minder. In oktober 1936 staakt NS het reizigersvervoer tussen Boekelo en Hengelo. Een jaar later eindigt ook het reizigersvervoer op de rest van de verbinding. Verschillende baanvakken zijn diezelfde periode ook voor het goederenvervoer gesloten en opgebroken. In mei 1972 beëindigt NS het goederenvervoer op de resterende baanvakken buiten Hengelo. De Museum Buurtspoorweg neemt hierna het baanvak Haaksbergen – Boekelo in gebruik voor toeristische ritten. In Hengelo maakt de AKZO tot eind 2013 nog gebruik van een klein deel van de voormalige lokaallijn naar Boekelo.

In oktober 1884 opent de Geldersch-Overijsselsche Lokaal-Spoorwegmaatschappij de spoorlijn Ruurlo – Hengelo. In de daaropvolgende maanden later legt de spoorwegmaatschappij vanuit Boekelo een zijtak naar Enschede aan. Aangezien de HSM zowel de GOLS-lijnen als de lijn van de NWS worden geëxploiteert, maakt de GOLS in Ruurlo gebruik van het bestaande station aan de NWS-lijn Zutphen – Winsterswijk. In Hengelo zet de GOLS even ten zuiden van het station van de Staatsspoorwegen een eigen stationsgebouw neer. Na lang onderhandelen krijgt de GOLS-lijn in juni 1886 een aansluiting aan de Zutphense zijde van Staatslijn D.

Wanneer de verschillende spoorwegmaatschappijen rond 1920 steeds intensiever gaan samenwerken, verdwijnt het belang van de GOLS-lijnen grotendeels. Ook de goeiende populairiteit van het vervoer per bus en vrachtwagen zorgt voor dalende reizigersaantallen op de meeste lokaalspoorwegen. Op 4 oktober 1936 staakt NS het reizigersvervoer tussen Boekelo en Hengelo. Een jaar later eindigt ook het reizigersvervoer op de rest van de verbinding. De baanvakken Ruurlo – Borculo en Neede – Haaksbergen zijn hierbij ook voor het goederenvervoer opgeheven. De baanvakken Neede – Borculo en Boekelo – Hengelo Zoutindustrie zijn in 1942 gesloten en opgebroken. Datzelfde jaar hervat NS tijdelijk het reizigersvervoer tussen Haaksbergen en Enschede Noord. Twee jaar later eindigt het reizigersvervoer hier definitef. Het baanvak Neede – Borculo is in augustus 1948 herlegd en in gebruik genomen voor het goederenvervoer. In mei 1972 beëindigt NS het goederenvervoer op de baanvakken Neede – Borculo en Boekelo – Haaksbergen. Het eerstgenoemde traject is opgebroken, het tweede is voor toeristische ritten in gebruik bij de Museum Buurtspoorweg.

Intussen verdwijnt de voormalige GOLS-lijn in 1956 uit de zuidelijke wijken van Hengelo. Dat jaar is aan de oostzijde van de stad vanaf de lijn naar Enschede een nieuwe aansluiting naar het voormalige GOLS-emplacement aangelegd. Tweehonderd meter oostelijker komt een nieuwe aansluiting naar de Koninklijke Nederlandse Zoudindustrie. De oude aansluiting tussen het voormalige GOLS-station en de lijn naar Zutphen en de verbinding tussen het station en de nieuwe lijn naar de KNZ zijn hierna vrijwel direct opgebroken. Van de oude GOLS-lijn resteert dan nog zo’n twee kilometer ter hoogte van het huidige AKZO. Het goederenstation Hengelo GOLS wordt in 1962 officieel Hengelo Losplaats. In 1984 wordt de verbindingsbaan naar het voormalige station gesloten. Het spoorvervoer van en naar AKZO is eind 2013 gestaakt. In het voorjaar van 2014 zijn het raccordement van AKZO en de aansluiting op de spoorlijn naar Enschede opgebroken. Enkele jaren later zijn ook de omloopsporen langs de spoorlijn naar Enschede verwijderd. Het spoor tussen de voormalige aansluiting en Twekkelo blijft liggen en is sinds 2016 in gebruik als toeristische attractie met railfietsen.

Dienstregeling

De eerste maanden na de opening van de verbinding rijden tussen Ruurlo en Hengelo dagelijks drie treinen. Met de opening van de lijn naar Doetinchem wordt de treindienst verlengd in een doorgaande treindienst Doetinchem – Hengelo. Het aantal treinen groeit naar vier, later vijf per dag. Na de opening van de spoorlijn Enschede – Oldenzaal wordt de doorgaande treindienst gewijzigd in Doetinchem – Ruurlo – Boekelo – Enschede – Oldenzaal. Tussen Boekelo en Hengelo rijden aansluitend pendeltreinen. Het aantal treinen groeit in de loop der jaren nog uit tot zo’n zeven stuks. De treindienst wordt aangevuld met enkele pendeltreinen tussen verschillende plaatsen langs het traject.

Restanten van de spoorlijn Ruurlo – Hengelo:

Terwijl de trajecten Ruurlo – Haaksbergen en Boekelo – Hengelo Zoutindustrie tussen de jaren ’40 en ’70 gefaseerd zijn opgebroken, is het baanvak tussen Hengelo en het raccordement van AKZO tot eind 2013 in gebruik. Sinds 2016 is het baanvak in gebruik als toeristische attractie met railfietsen. Het geïsoleerde traject Haaksbergen – Boekelo is nog altijd in gebruik voor de toeristische ritten van de MBS.

Klik hier voor een overzicht van de restanten van het baanvak Ruurlo – Neede – Haaksbergen
Op deze pagina een impressie van de restanten van het baanvak Boekelo – Hengelo.

In 1956 komen langs de lijn naar Enschede nieuwe aansluitingen naar Hengelo GOLS en Hengelo Zoutdindustrie. Hiervoor zijn twee nieuwe sporen en een uithaalspoor aangelegd. Hengelo, 15 augustus 2015.