In 2018 start de verkenningsfase voor de komst van de RegioExpres als snelle verbinding tussen Arnhem en de Achterhoek. Om de extra trein mogelijk te maken is onder andere een spoorverdubbeling tussen Didam en Doetinchem De Huet nodig. Op 13 januari 2022 maakt de Provincie Gelderland bekend dat de verkenningsfase is afgerond en het voorkeursalternatief voor de inpassing van het tweede spoor is vastgesteld. De afronding van de verkenningsfase betekent start van de eerste fase van de planuitwerking voor de RegioExpres.

De treinverbinding tussen Arnhem, de Liemers en de Achterhoek is al jarenlang één van de drukste regionale verbindingen van Nederland. Terwijl het traject Arnhem – Zevenaar als onderdeel van de Rhijnspoorweg al decennialang dubbelsporig en elektrisch berijdbaar is, blijft de diesellijn tussen Zevenaar en Winterswijk enkelsporig. Door de almaar groeiende reizigersaantallen rijden de treinen tussen Arnhem en Doetinchem vanaf 2009 vrijwel de hele dag de maximaal haalbare frequentie van een kwartierdienst. Om vertragingen op het kwetsbare enkelsporige baanvak voorkomen, zijn in de loop der jaren al verschillende maatregelen genomen. Zo is het dubbelspoor bij kruisingsstation Wehl in 2015 met 700 meter verlengd en is het baanvak Zevenaar – Didam vanaf eind 2018 geheel dubbelsporig.

Om de verwachte reizigersgroei op te vangen en bovendien de treindienst te versnellen, bedenken de Provincie Gelderland, de gemeentes Doetinchem en Montferland, ProRail, Arriva en Connexxion de RegioExpres. De trein is een extra sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem die verder gaat als stoptrein tussen Doetinchem en Winterswijk. Door het overslaan van de stations tussen Arnhem en Doetinchem en de verbeterde aansluitingen op Arnhem Centraal verkort de nieuwe trein de reistijden van en naar de Achterhoek met dertien tot twintig minuten. Bovendien komen door de extra trein meer zitplaatsen beschikbaar voor de reizigers uit de Liemers.

Om de extra trein eenmaal per uur naast de vier bestaande stoptreinen tussen Arnhem en Doetinchem te kunnen laten rijden, is onder andere dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem De Huet nodig. Na de verkenningsfase is het tweede spoor grotendeels aan de zuidkant van het bestaande spoor gepland. Tussen station Didam en de Zandweg komt het nieuwe spoor aan de noordzijde. Door de komst van het tweede spoor moeten ruim tien overwegen worden aangepast. In Wehl komt aan de zijde van de karakteristieke silo een nieuw perron, zodat de doorgaande treinen veilig het smalle bestaande perron veilig kunnen passeren. Door de komst van het extra spoor is ook in Doetinchem De Huet een tweede perron nodig. Tussen De Huet en station Doetinchem blijft het spoor enkelsporig zodat geen nieuwe brug over de Oude IJssel gebouwd hoeft te worden.

De globale planning voor komende jaren ziet er als volgt uit:

2022 Besluitvorming en vaststelling voorkeursalternatief Gedeputeerde Staten en oordeelsvorming Provinciale Staten
2022-2024 Planuitwerking en ruimtelijke procedures. In de Planfase wordt het gekozen voorkeursalternatief gedetailleerd en uitgewerkt tot een ontwerpbesluit. Ook wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. Inwoners en betrokkenen kunnen reageren op het ontwerpbesluit en het milieueffectrapport (m.e.r.) door een zienswijze in te dienen.
2025 Vaststellen definitief besluit. Inwoners en betrokkenen kunnen in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als zij het oneens zijn met het definitief besluit.
2025-2026 Realisatie. In de Realisatiefase vinden de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden plaats.
eind 2026 Start RegioExpres Arnhem – Doetinchem – Winterswijk

De Gelderse RegioExpres is onderdeel van het landelijke Toekomstbeeld OV. Hierin wordt onder regie van het Rijk het spoornetwerk voor 2040 bepaald. In de daaruit volgende uitwerking van de A12-corridor (Randstad – Arnhem – Duitsland) is de introductie van de RegioExpres de belangrijkste ontwikkeling op het spoor in het oosten van Nederland.

Bekijk ook de video van de provincie hierboven, gemaakt voor de verkenningsfase.

Op de foto boven dit artikel rijdt Breng-treinstel 5044 op 3 oktober 2017 als stoptrein van Arnhem naar Doetinchem halverwege Didam en Wehl.