Roestrijden is een combinatie afspraken waarin is vastgelegd dat alle sporen en wissels die voorzien zijn van spoorstroomlopen, tenminste 1 keer per 24 uur door minimaal 20 assen worden bereden om zo roestvorming van deze sporen en wissels te voorkomen. Hiermee wordt voorkomen dat bij sporen en wissels die in de reguliere treindienst niet regelmatig worden bereden de werking van de spoorstroomlopen door roestvorming niet meer kan worden gegarandeerd. Op de meeste plekken wordt roest gereden door dagelijks één (reizigers)trein via de overloopwissels te laten rijden.

Bij werkzaamheden die langer dan een dag duren, moet vaak over meerdere sporen roest worden gereden. Vaak gebruikt de aannemer hiervoor eigen werktreinen of berijdt een normale trein de verschillende sporen. Wanneer bijvoorbeeld geen geschikte werktrein of andere trein beschikbaar is, wordt sinds 2007 Stichting Holland Spoor ingeschakeld. SHS Rail zorgt als bemiddelaar Roestrijden.nl voor het uitvoeren van roesttreinen, bij voorkeur met historisch spoorwegmaterieel. Door het relatief hoge gewicht en de minder verfijnde loopeigenschappen is het oude materieel zeer geschikt voor deze ritten. Bovendien rijden de historische treinen meteen een conditierit. De opbrengsten van deze semicommerciële inzet van het museummaterieel gaan naar een algemeen restauratiefonds voor voor het behoud van Nederlands Rail Erfgoed.

De meeste roestritten van SHS Rail vinden plaats op de aansluitingen van de HSL Zuid op het conventionele spoorwegnet. Deze moeten voor het opstarten van de treindienst na werkzaamheden vaak allemaal ‘ontroest’ worden. Lange tijd zet Roestrijden.nl vooral Materieel ’54-museumstel 766 in. In het najaar van 2019 is korte tijd de ‘hybride’ locomotiefcombinatie van E-loc 1251 van Railexperts en DE-loc 2454 van de Stichting 2454 Crew actief. Door de inzet van de combinatie van een elektrische locomotief en een dieselloc hoeft geen rekening te worden gehouden met de bovenleidingsspanning. Het roestrijden op genoemde aansluitingen kan zo op elk willekeurig moment van de dag voorafgaand aan het hervatten van de treindienst plaatsvinden zonder dat de werkzaamheden elders op de lijn gereed zijn. De 1200 uit 1952 en 2400 uit 1954 hebben bovendien samen tien assen waardoor ze volgens de voorschriften slechts eenmaal heen en weer hoeven te rijden. De voorkeur gaat echter uit naar een dieseltreinstel. Vanaf het voorjaar van 2020 heeft de Stichting 2454 Crew hiervoor de speciaal aangeschafte en opgeknapte Plan U 151 beschikbaar.

Kijk voor meer informatie over de diensten van SHS Rail op stichtinghollandspoor.nl