Fairtrains is in de zomer van 2017 opgericht voor een betere benutting van museaal spoorwegmaterieel door een goede samenwerking tussen materieeleigenaren, werkplaatsen en vervoerders. De stichting wil voornamelijk klassieke locomotieven verhuren voor incidentele ritten als spotvervoer of vervanging van defect materieel. Naast het opknappen en onderhouden van de locomotieven zorgt Fairtrains ook voor de beschikbaarheid van werkplaats- en opstelsporen, een eigen locomotor en verblijfswagens.

Terwijl in Nederland amper vooroorlogs spoorwegmaterieel bewaard blijft, worden voor het uit dienst gaan van treinen uit de wederopbouwperiode verschillende museumclubs opgericht. Ook belandt materieel bij particuliere eigenaren. De eigenaren en clubs zonder eigen museumlijn hebben echter amper inkomsten en zo geen financiële middelen om het opknappen, onderhouden en stallen van het materieel te bekostigen. Daarnaast ontbreekt het vaak aan kennis en onderdelen om het materieel rijvaardig te houden. Ook is er amper samenwerking met andere vervoerders en de verschillende werkplaatsen. Het museale materieel staat hierdoor voornamelijk weg te kwijnen. Aan de andere kant bestaat juist een markt voor de inzet van het oude spoorwegmaterieel, bijvoorbeeld door kleine vervoerders als tractie voor eenmalige ritten, spotvervoer of bijvoorbeeld roestritten. Om de partijen bij elkaar te brengen is in juli 2017 Fairtrains opgericht. De stichting heeft als doel niet meer gebruikt, maar bedrijfsvaardig, spoorwegmaterieel duurzaam te benutten. Naast intermediair is de stichting bovendien erkend voertuighouder met licentie om op het Nederlandse spoorwegnet te rijden.

Fairtrains maakt ongebruikt spoorwegmaterieel weer bedrijfsvaardig en houdt het technisch in conditie. Het materieel is hiermee op huurbasis weer beschikbaar voor de spoormarkt. Met de opbrengsten worden de onderhoudskosten gedekt. Fairtrains beschikt op het werkplaatsterrein in Blerick over een aantal overdekte sporen. Voor het rangeerwerk is locomotor 231 beschikbaar. Daarnaast heeft Fairtrains een mobiele werkplaats en een verblijfswagen.

Sinds de oprichting verschijnen drie locomotieven onder de vlag van Faitrains op het hoofdrailnet:

De 1251 is in particulier eigendom en is eind 2017 opgeknapt. De locomotief krijgt hierbij de oude ACTS-kleurstelling. Fairtrains verhuurt de loc sinds december dat jaar aan Railexperts. De loc dient voornamelijk als reserve voor de eigen 9901. De 1251 rijdt onder andere af en toe de Alpen Express en enkele gezelschapstreinen. Railexperts gebruikt de locomotief ook voor overbrengingen en een enkele goederentrein. In het najaar van 2019 zorgt de locomotief samen met de 2454 van de gelijknamige stichting voor een aantal roestritten op de aansluitingen van de HSL. Nadat Railexperts de laatste 1600-en van DB Cargo overneemt, stopt de huur van de 1251. De loc staat sinds oktober 2020 werkloos in Amersfoort. Vanaf de zomer van 2022 rijdt de loc rechtstreeks voor Railexperts.

Na een mislukt avontuur bij HSL Logistik wordt Fairtrains eind 2017 voertuighouder van de locomotieven 1304 en 1315 van de Stichting Klassieke Locomotieven. In december 2018 is de 1304 weer rijvaardig en beschikbaar voor de verhuur. De locomotief rijdt hierna slechts enkele ritten, waaronder een gezelschapstrein samen met de 1251. Ook huurt Rail Force One de 1304 een aantal keer voor het rijden van een goederentrein. Vanaf februari 2020 is ook de 1315 weer rijvaardig. Fairtrains geeft de locomotief een half jaar later een eigentijdse variant van de bekende Berlijns blauwe kleurstelling waarin de locomotieven van eind jaren ’50 tot begin jaren ’80 rijden. Hierna rijdt de loc een aantal ritten, waaronder enkele overbrengingsritten van terzijde gesteld DM’90 naar Blerick. Vanaf maart 2022 verhuurt Fairtrains de 1315 als reserveloc aan HSL Netherlands. Sindsdien rijdt de locomotief regelmatig een goederentrein voor de vervoerder.

Naast de drie rijvaardige locomotieven zijn ook de 1122, 1218, 1255 en 1501 van de Werkgroep Loc 1501 en de Stichting Klassieke Locomotieven in 2017 door Fairtrains ingeschreven in het Nationaal Voertuigregister. Fairtrains wil nog enige tijd beide 1200-en rijvaardig maken zodra de vraag naar klassieke locomotieven toeneemt. In 2022 gaat de 1218 echter over naar de collectie van de SGB. De overige 1200-en gaan dat jaar over naar Railexperts en verhuizen op 1 september dat jaar van Blerick naar Amersfoort. De 1122 dient als onderdelenleverancier voor beide 1300-en en is hierdoor inmiddels verre van compleet. De 1501 is in juni 2021 officieel opgenomen in de vaste collectie van het Spoorwegmuseum.

Meer informatie op Fairtrains.nl

Op de foto boven dit artikel de twee op dat moment bedrijfsvaardige machines van Fairtrains. Locomotor 231 brengt E-loc 1315 op 10 april 2022 op de thuisbasis in Blerick onder draad zodat de loc in Bad Bentheim een autotrein kan ophalen.