Tijdens de aanleg van verschillende spoorlijnen door de Staat in de jaren ’60 van de negentiende eeuw, wordt bij de bouw van stationsgebouwen in eerste instantie gebruik gemaakt van vijf standaardontwerpen, onderverdeeld in klassen. In de laatste jaren van de staatsaanleg zijn nog enkele standaardontwerpen aan deze reeks toegevoegd. Eind 1869 wordt, tegelijkertijd met het baanvak Waardenburg – Hedel van Staatslijn H, het station van Zaltbommel in gebruik genomen. Het stationsgebouw is een nieuwe uitvoering van het Waterstaatstation van het type vierde klasse. In tegenstelling tot het eerdere ontwerp, kent het stationsgebouw een hoog middendeel en twee relatief lange lage zijvleugels. Het ontwerp is diezelfde tijd met kortere zijvleugels toegepast in Barendrecht, Hedel, IJsselmonde, Vught en Zwijndrecht.

Om de afstand van bijna twee kilometer tussen de oude binnenstad en het station te overbruggen, gaat in 1910 een paardentramverbinding van start. Dertien jaar later is deze vervangen door een autobusdienst. Halverwege de jaren ’70 start het onderzoek naar de verplaatsing van het station. De nieuwe locatie komt uiteindelijk 700 meter ten noorden van het oude station. Hiermee komt het station echter ook dichter bij de Waalbrug te liggen en moet tussen straat- en perronniveau een hoogteverschil van 7,50 meter overbrugd worden. Het nieuwe station is dan ook tussen beide niveaus in verschillende etappes opgebouwd. De eerste trap en een hellingbaan leiden naar de stationshal en de tunnel tussen de zijperrons. Op dit niveau komt bovendien de stationshal met loketten. Vanuit de hal en de andere zijde van de tunnel starten de liften en komen glazen trappenhuizen. Langs de perrons komen 30 meter lange strakke perronluifels met wachtruimten. Het station is in januari 1985 in gebruik genomen. Het oude stationsgebouw is hierna gesloopt.

Station Zaltbommel Zbm
Opening: 1 november 1869
Spoorlijn(en): Utrecht – Boxtel km 34,4
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

Op de foto boven dit artikel station Zaltbommel op 12 augustus 2023. Rechts van het stationsgebouw het abstracte betonnen kunstwerk dat het hoogteverschil benadrukt.