Bij de derde periode van aanleg van spoorwegen door de Staat zijn, net als bij de eerste periode, standaardontwerpen voor stationsgebouwen gebruikt. De kleinere stations zijn van compleet ander ontwerp dan de Waterstaatstations uit de jaren ’60 van de negentiende eeuw. De grotere stations vertonen wel gelijkenissen met de stations van het type 3e klasse. Zo kent het nagenoeg symmetrische stationsgebouw van Workum een hoog middendeel met twee lage zijvleugels. Aan de perronzijde is langs het hele gebouw een overkapping aangebracht. Vrijwel hetzelfde ontwerp is diezelfde periode ook in ook in Appingedam, Delfzijl, Gorinchem, Sneek en Tiel toegepast.

In november 1885 stoppen de eerste treinen in Workum. Dat jaar nemen de Staatsspoorwegen het baanvak Sneek – Stavoren van de spoorlijn Leeuwarden – Stavoren in gebruik.

Na de opening van de Afsluitdijk groeit de spoorlijn Sneek – Stavoren uit tot één van de minst rendabele verbindingen van NS. In de jaren ’60 staat de lijn op de nominatie om gesloten te worden. NS besluit de verbinding echter grondig te saneren. De inefficiënte stationsgebouwen zijn gesloopt, emplacementen opgebroken en de beveiliging vereenvoudigd. In 1973 is ook het grote stationsgebouw van Workum gesloopt. Op de plaats van het gebouw komt een eenvoudige wachtruimte en een fietsenstalling. Hoewel de fietsenstalling inmiddels is vernieuwd, staat de originele wachtruimte er nog altijd.

Op de foto boven dit artikel de plek waar bijna 90 jaar het grote stationsgebouw van Workum staat op 2 april 2016.

Station Workum Wk
Opening: 28 november 1885
Spoorlijn(en): Leeuwarden – Stavoren km 37,4
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo
Het stationsemplacement van Workum op 2 april 2016. Het station is de enige kruisingsmogelijkheid tussen Sneek en Stavoren.