In 1856 neemt de NRS de Rhijnspoorweg tussen Arnhem en Zevenaar in gebruik. Westervoort is één van de plaatsen langs de lijn met een station. Net als in andere plaatsen gebruikt de NRS ook in Westervoort een keet uit de aanlegperiode als stationsgebouw. Wanneer de spoorlijn rond 1900 ten behoeve van een nieuwe brug over de IJssel wordt verhoogd, krijgt Westervoort een echt stationsgebouw. Het eenvoudige gebouw is in 1899 gereed en krijgt de gebruikelijke ruimtes voor de stationsdienst en een woning. Opvallend zijn de afgeknotte daken. NS sluit het station in oktober 1936. Het stationsgebouw is in 1965 gesloopt.

In opdracht van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen krijgt Westervoort 75 jaar na de sluiting van het vorige station weer een aansluiting op het Nederlandse spoorwegnet. In december 2011 wordt de nieuwe halte op de spoordijk in gebruik genomen. Het ontwerp van de perronkappen kent veel gelijkenissen met de vijf jaar eerder geopende haltes in Twello en Apeldoorn Osseveld. Westervoort is echter in tegenstelling tot de twee haltes uitgevoerd als viaductstation. Waar de perronkappen overgaan in het viaduct boven het stationsplein is met opvallende letters de naam Westervoort aangebracht. Aan beide zijden zijn liften en enkele trappen gebouwd.

Het oude emplacement uit 1900 is nog altijd te herkennen aan de verbreding in de spoordijk ten oosten van het huidige station en de aanwezigheid van een groot deel van het hekwerk uit de aanlegperiode. Ook zijn nog enkele dienstwoningen aanwezig.

Op de foto boven dit artikel het nieuwe station van Westervoort op 19 mei 2014.

Station Westervoort Wtv
Opening: 15 februari 1856
Sluiting: 4 oktober 1936
Heropening: 11 december 2011
Spoorlijn(en): Amsterdam – Elten km 98,0
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo