In de juli 1885 nemen de Staatsspoorwegen met het traject Gorinchem – Dordrecht het laatste deel van de Betuwelijn in gebruik. Langs de lijn verschijnen, net als langs andere gelijktijdig aangelegde Staatslijnen, stationsgebouwen van min of meer hetzelfde ontwerp maar variërend van grootte. Zowel in Sliedrecht als halverwege Hardinxveld en Giessendam komt een langgerekt stationsgebouw van hetzelfde ontwerp. Het gebouw is een vergrote uitvoering van het stationsgebouw van Leerdam aan dezelfde lijn. Het nagenoeg symmetrische stationsgebouw heeft een hoog middendeel met zowel aan de straat- als de perronzijde een puntgevel. Beide lange zijvleugels zijn lager. Langs het hele gebouw komt aan de perronzijde brede luifel.

Terwijl het ongunstig gelegen oude station Hardinxveld-Giessendam al in 1927 sluit en tien jaar later is gesloopt, blijft het stationsgebouw van Sliedrecht vrijwel geheel in oude staat bewaard. Wel verdwijnen in de loop der jaren de meeste houten versieringen.

Begin jaren ’80 wil NS het grote ondoelmatige stationsgebouw alsnog vervangen door nieuwbouw. Om de sloop van het gebouw te voorkomen, neemt de gemeente het over van NS. Naast het oude stationsgebouw komt in 1985 een nieuw laag gebouw met een vierkante plattegrond. Het gebouw staat in een hoek van 45 graden ten opzichte van de straat en het spoor. Het gebouw krijgt gedeeltelijk glazen wanden en een opvallend dik blauw dak dat aan alle zijden als luifel dient. In het nieuwe stationsgebouw komen alle noodzakelijke voorzieningen als loketten, een kiosk en wachtruimte en enkele dienstruimten.

Terwijl het oude stationsgebouw in de loop der jaren door de gemeente aan diverse ondernemingen is verhuurd, is het tegenwoordig vrijwel geheel in gebruik als horecagelegenheid. Het stationsgebouw uit 1985 is na de eeuwwisseling nog amper in gebruik en is in 2012 bij de herinrichting van het stationsplein gesloopt.

Station Sliedrecht Sdt
Opening: 16 juli 1885
Spoorlijn(en): Elst – Geldermalsen – Dordrecht km 83,8
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

Op de foto boven dit artikel het eerste stationsgebouw van Sliedrecht op 16 oktober 2017. Rechts is een klein deel van de brede perronluifel te zien.