Vooruitlopend op de aanleg van de staatslijn van Harlingen naar Nieuwe Schans laten de Staatsspoorwegen al verschillende stationsgebouwen neerzetten. Het stationsgebouw van Scheemda is in 1865 gereed en wordt in mei 1868 tegelijkertijd met het baanvak Groningen – Winschoten in gebruik genomen. Het dorp krijgt een standaardstation van het type vierde klasse. Het hoge rechthoekige gebouw kent een enigzins verhoogd middendeel met puntgevel aan zowel straat- als perronzijde.

In tegenstelling tot veel soortgelijke zogenaamde Waterstaatstations is het stationsgebouw van Scheemda nooit vergroot. Wel is in 1916 aan de perronzijde een klein aanbouwtje geplaatst ter verbetering van het uitzicht van de stationschef. In 1925 is de aanbouw vervangen door een groter exemplaar. Na de Tweede Wereldoorlog verdwijnen de meeste versieringen.

Met het verdwijnen van de klassieke beveiliging op het baanvak Groningen – Nieuweschans dreigt ook het stationsgebouw te verdwijnen. Na plaatselijke acties blijft het gebouw echter als enige van het type in de provincie Groningen behouden. Begin jaren ’90 is het bovendien geheel gerenoveerd.

In 2001 is het gebouw benoemd tot Rijksmonument. Zowel het interieur als het exterieur en de stationsomgeving zijn in de loop der jaren goed bewaard gebleven.

Station Scheemda Sda
Opening: 1 mei 1868
Spoorlijn(en): Harlingen – Nieuweschans km 109,7
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

Op de foto boven dit artikel de spoorzijde van het stationsgebouw van Scheemda op 1 november 2014.