Als één van de laatste stationsgebouwen dat in de jaren ’70 ten prooi valt aan de versnelde stationsvernieuwing in kleine landelijke gemeentes is in 1978 het station van Raalte aan de spoorlijn Zwolle – Almelo aan de beurt. Het oorspronkelijke stationsgebouw uit 1881 bestaat uit een ontvangstgebouw met puntgevel in het midden en twee zijvleugels met dienstwoningen. Na oorlogsschade is één van de twee zijvleugels gesloopt. De rest van het gebouw is in 1978 gesloopt om plaats te maken voor een eenvoudig standaardontwerp dat tussen 1970 en 1980 in zeventien vergelijkbare plaatsen is toegepast. De zogenaamde tweekamerbungalow waarin destijds alle stationsvoorzieningen passen, heeft inmiddels al jarenlang een horecafunctie.

Op de foto boven dit artikel het tweede stationsgebouw van Raalte op 30 maart 2021.

Station Raalte Rat
Opening: 1 januari 1881
Spoorlijn(en): Zwolle – Almelo km 18,1
Deventer – Ommen km 19,5
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo