Tegelijkertijd met de spoorlijn van Antwerpen via Roosendaal naar Zevenbergen neemt de de Société Anonyme des Chemins de Fer d’Anvers à Rotterdam in 1854 het station van Oudenbosch in gebruik. Het rechthoekige symmetrische stationsgebouw is gelijk aan het gelijktijdig geopende station Zevenbergen en kent slechts één verdieping. Beide uiteinden van het gebouw staan zowel aan de straat- als de perronzijde naar voren en hebben aan beide zijden een puntgevel. Het stationsgebouw is voornamelijk als woning in gebruik.

In 1880 gaat de spoorlijn over naar de Staatsspoorwegen. Vijf jaar later laten de SS het stationsgebouwen van Oudenbosch en Zevenbergen aanzienlijk vergroten. Voor het middendeel komt een vestibule waardoor dit deel aan de straatzijde wat naar voren staat ten opzichte van de uiteinden van het gebouw. Op het middendeel komt een extra verdieping met in het midden aan de straatzijde een puntgevel. De gevels aan van de beide uiteinden worden een kwartslag gedraaid zodat hier de puntgevels verdwijnen. In 1910 wordt de goederenloods aan de noordzijde van het stationsgebouw uit 1885 vergroot en komt aan de zuidzijde van het station een nieuw toiletgebouw.

In 1949 is het stationsgebouw nog enigszins verbouwd en is het emplacement aangepast voor de elektrificatie van de spoorlijn tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe. Bij de verbouwing verdwijnt onder andere het zuidelijke naar voren staande bouwdeel aan de aan de perronzijde. Na deze verbouwing blijft het stationsgebouw vrijwel ongewijzigd. De goederenloods uit 1885 is exact honderd jaar na de bouw gesloopt. Het stationsgebouw is sinds 2006 een Rijksmonument.

Station Oudenbosch Odb
Opening: 20 oktober 1854
Spoorlijn(en): Lage Zwaluwe – Roosendaal km 15,6
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

De stationsgebouwen van Zevenbergen en Oudenbosch zijn na het stationsgebouw van Valkenburg uit 1853 de oudste nog bestaande stationsgebouwen van Nederland. Feitelijk betreft het bij beide Brabantse stations alleen de perrongevels van beide gebouwen.

Op de foto boven dit artikel de perronzijde van station Oudenbosch op 27 augustus 2016. Links is het toiletgebouw uit 1910 te zien. Het gebouw heeft inmiddels dezelfde functie als waarvoor het gebouwd is.