In november 2013 is zo’n honderd meter ten zuiden van de voormalige stopplaats Mariënwaard de nieuwe voorstadshalte Maastricht Noord in gebruik genomen. Ondanks dat de lijnen Maastricht – Sittard en Maastricht – Heerlen ter hoogte van de halte parallel aan elkaar liggen, krijgt Maastricht Noord vooralsnog alleen perrons langs de sporen van laatstgenoemde verbinding. Ter hoogte van de halte komt een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Vanuit de onderdoorgang is het perron voor de treinen richting Maastricht via een trap en een lift te bereiken. De toegang tot het perron krijgt de contouren van een klein stationsgebouw, inclusief toren met klok.

Op de foto boven dit artikel de voorstadshalte Maastricht Noord op 3 mei 2014, ruim een half jaar na de opening.

Station Maastricht Noord Mtn
Opening: 17 november 2013
Spoorlijn(en): Aachen – Maastricht km 34,1
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

In 1892 neemt de Aken-Maastrichtse Spoorweg-Maatschappij ter hoogte van het gelijknamige landgoed de stopplaats Grande Suisse in gebruik. De stopplaats bestaat uit een standaard baanwachterswoning uit 1880 en enkele bijgebouwen die de Staatsspoorwegen aan het begin van de twintigste eeuw aan deze en enkele vergelijkbare haltes toevoegen. Enkele jaren na de opening krijgen zowel het landgoed als de stopplaats de naam Mariënwaard. In 1933 stoppen voor het laatst treinen bij de halte. Het haltegebouw is in 1970 gesloopt. Het identieke haltegebouw Eys-Wittem aan de museumlijn van de ZLSM blijft bewaard.