Net als de meeste andere stations uit de eerste periode van de aanleg van spoorwegen door de Staat is ook Kapelle voorzien van een standaard stationsgebouw. Het Zeeuwse dorp krijgt een gebouw van het kleinste type, de 5e klasse. Het rechthoekige gebouw heeft een hoog middendeel met puntgevel en twee korte zijvleugels. De Staatsspoorwegen nemen het gebouw aan de Zeeuwse Lijn in 1868 in gebruik. Twintig jaar later krijgt het station de naam Kapelle-Biezelinge.

De eerste decennia van de twintigste eeuw is een groot deel van de stations van het type vijfde klasse vergroot. Zo krijgt ook Kapelle-Biezelinge in 1907 aan de rechterzijde een nieuwe lange lage vleugel. Negen jaar later is het middendeel met een extra verdieping verhoogd. Sindsdien is het gebouw in redelijk originele staat bewaard gebleven.

Op de foto boven dit artikel het goed bewaarde stationsgebouw Kapelle-Biezelinge op 29 augustus 2015.

Station Kapelle-Biezelinge Bzl
Opening: 1 juli 1868
Spoorlijn(en): Roosendaal – Vlissingen km 44,1
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo