In 1842 opent de HIJSM aan de Oude Lijn tussen Amsterdam en Haarlem de halte Halfweg. Voor de noodzakelijke stationsvoorzieningen zet de spoorwegmaatschappij een eenvoudige keet neer. In 1875 krijgt het dorp een echt stationsgebouw. Het ontwerp is een verkleinde variant van de stationsgebouwen die de HSM in diezelfde periode onder andere in Weesp en Barneveld bouwt. Aan de straatzijde kent het eenvoudige rechthoekige gebouw twee verdiepingen. Aan de verhoogde perronzijde slechts één. In 1927 sluit NS station Halfweg. Het stationsgebouw is in 1941 gesloopt.

In december 2012 neemt NS op nagenoeg dezelfde plek als het oude station de nieuwe halte Halfweg-Zwanenburg in gebruik. De halte is voorzien van twee opvallende groene perronkappen en een eenvoudige brug over de sporen en de N200.

Op de foto boven dit artikel station Halfweg-Zwanenburg op 7 april 2019. Op de achtergrond is de voetgangersbrug te zien.