In 1863 nemen de Staatsspoorwegen de spoorlijn Harlingen – Leeuwarden in gebruik. Dronrijp krijgt hierbij een standaard waterstaatsstation van het type vijfde klasse. Het hoge stationsgebouw kent een middendeel met puntgevel dat zowel aan de straat- als de perronzijde naar voren staat en aan beide zijden een korte vleugel. Vijf jaar na de opening krijgt het station aan de linkerzijde een lage vleugel. In 1899 krijgt ook de rechterzijde een lage vleugel waardoor het gebouw weer symmetrisch is. In 1915 krijgt het middendeel net als een groot aantal vergelijkbare stationsgebouwen die periode een extra verdieping.

Tijdens de grote saneringsslag langs de onrendabele noordelijke nevenlijnen begin jaren ’70, is ook het stationsgebouw van Dronrijp niet gespaard. In 1973 is het stationsgebouw gesloopt. In 1975 is bij de nabijgelegen overweg een eenvoudig laag gebouwtje neergezet voor de bediening van de overweg en kaartverkoop. In 1995 is het gebouwtje gesloopt en komt op het stationspleintje haaks op het spoor een eenvoudige wachtruimte.

Vanaf december 2015 is het station onder de Friese naam Dronryp in de dienstregeling opgenomen.

Op de foto boven dit artikel de wachtruimte van Dronryp op 16 september 2017.

Station Dronryp Drp
Opening: 27 oktober 1863
Spoorlijn(en): Harlingen – Nieuweschans km 15,5
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo