In december 1863 nemen de Staatsspoorwegen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom het eerste deel van de Zeeuwse Lijn in gebruik. In laatstgenoemde stad komt een eenvoudig laag stationsgebouw dat volgens de beperkingen van de Vestigwet uitgevoerd in houten stijl- en regelwerk, opgevuld met steen en cement. Het symmetrische gebouw bestaat over de gehele lengte slechts uit één bouwlaag. Op een kwart en driekwart van het gebouw komt een iets naar voren staand bouwdeel met een bescheiden puntgevel. Al in 1874 is het stationsgebouw aan beide zijden uitgebreid met een groot eindgebouw van twee verdiepingen met puntgevel en torentje. In 1915 is het stationsgebouw ter hoogte van het oudste deel aanzienlijk vergroot. Het gebouw is hierbij aan de straatzijde naar voren uitgebreid en voorzien van een compleet nieuwe gevel. Deze bestaat grotendeels uit glas en heeft in het midden een puntgevel die de nieuwe entree markeert. Tien jaar later krijgt het station een nieuw, breed en gedeeltelijk overkapt eilandperron. In 1937 krijgt het stationsgebouw nog een glazen serre.

Pas in 1970 is het min of meer tijdelijke gebouw gesloopt om plaats te maken voor een definitief stationsgebouw. Om de monumentale Stationsstraat waardig af te sluiten, kiest NS voor een relatief groot stationsgebouw. In eerste instantie wordt hiervoor nog samenwerking gezocht met een andere onderneming zoals bijvoorbeeld in Heemskerk en Steenwijk. Uiteindelijk wordt het gebouw alleen een station. Om toch enigszins volume te realiseren, bestaat het hoofdgebouw uit twee verdiepingen. Hierbij komt de stationsrestauratie boven de stationshal en loketten. Naast het gebouw komt een gelijkvormige fietsenstalling van ongeveer dezelfde hoogte. Het stationsgebouw heeft grotendeels glazen gevels. De dienstruimtes hebben gesloten gevels. Beide bouwdelen zijn met een grote luifel verbonden. Tussen beide gebouwen bevindt zich de looproute naar het eilandperron. In de corridor is een kleine kiosk neergezet. Het nieuwe stationscomplex is in 1972 gereed. In aanvulling op de gelijkvloerse corridor komt ten zuiden van het stationsgebouw een tunneltje naar het eilandperron en de oostzijde van de stad. De tunnel is in 2014 gemoderniseerd en onder andere voorzien van liften.

Station Bergen op Zoom Bgn
Opening: 23 december 1863
Spoorlijn(en): Roosendaal – Vlissingen km 12,5
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

Op de foto boven dit artikel het stationsgebouw van Bergen op Zoom op 24 juni 2023.