In 1892 nemen de Staatsspoorwegen in Arnhem ter hoogte van de splitsing tussen de Rhijnspoorweg en de staatslijn naar Zwolle de halte Velperpoort in gebruik. Langs de dubbelsporige spoorlijn komen twee smalle houten perrons. Langs beide perrons komen twee gelijke abri’s. De gebouwtjes staan op houten palen naast de spoordijk en zijn vrijwel geheel van glas. Alleen het skelet en dak zijn van hout. De halte krijgt geen andere voorzieningen. In 1918 sluit de halte en zijn de abri’s gesloopt.

In 1953 opent NS op dezelfde plek de voorstadshalte Arnhem Velperpoort. De halte krijgt opnieuw twee zijperrons op de inmiddels verbrede spoordijk. Aan de centrumzijde komt op het niveau van het perron een opvallend haltegebouw. De zogenaamde zwaluwnestconstructie rust  op de perronwand en twee ranke stalen poten. De wandelroute van straat- naar perronniveau begint recht onder het gebouw waarna de trap en een bordes om het gebouw slingeren. De trap en het bordes worden overkapt door een ruime luifel. In het gebouw bevinden zich een loket en wachtruimte. Het perron aan de overzijde is bereikbaar via een beveiligd overpad.

Eind jaren ’80 wijzigt de verkeerssituatie rondom de halte en komt ongeveer 70 meter ten westen van het oude haltegebouw een nieuwe tunnel voor langzaam verkeer. Beide perrons zijn voortaan via de tunnel te bereiken, waardoor het overpad kan vervallen. Aan de centrumzijde van de tunnel neemt NS in 1988 een nieuw haltegebouw in gebruik. Binnen een ruim opgezet rechthoekig betonnen skelet komt onder andere een halfrond loketgebouw op straatniveau, een driehoekige wachtruimte op perronniveau en een overkapte trap om beide niveaus te verbinden. Bovenin de constructie hangen enkele installatiecontainers. Ook aan de andere zijde van de nieuwe tunnel komt een eenvoudige wachtruimte op perronniveau. Het station is voornamelijk in primaire kleuren uitgevoerd.

Op de foto boven dit artikel het huidige stationsgebouw van Arnhem Velperpoort op 21 juli 2017.

Station Arnhem Velperpoort Ahp
Opening: 1 oktober 1892
Sluiting: 3 juni 1918
Heropening: 5 januari 1953
Spoorlijn(en): Amsterdam – Elten km 93,2
Arnhem – Zwolle – Leeuwarden km 0,5
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

Na de opening van het nieuwe stationsgebouw blijft het markante haltegebouw uit 1953 is als gemeentelijk monument bewaard. Het gebouw vervult in de loop der jaren verschillende functies, maar is niet toegankelijk voor treinreizigers.