In 1883 nemen de Staatsspoorwegen het baanvak Geldermalsen – Gorinchem van de Betuwelijn in gebruik. Langs de spoorlijn komen voornamelijk asymmetrische stationsgebouwen met hoge en lage bouwdelen. Arkel krijgt echter een eenvoudig laag en nagenoeg symmetrisch stationsgebouwtje. Het gebouw heeft zowel aan de straat- als de perronzijde een puntgevel. De rechterzijde van het gebouw is in gebruik als woning. In het middendeel bevinden zich de dienstruimten en het kantoor van de stationschef. Het linkerdeel is in gebruik als wachtkamer. De verschillende puntgevels zijn rijkversierd met houtwerk.

Om de treindienst op de Betuwelijn te versnellen, sluit NS in 1938 diverse stations. Ook Arkel verdwijnt in mei dat jaar uit het Spoorboekje. In 1940 is het station echter weer in de dienstregeling opgenomen. In 1980 is het emplacement gereduceerd tot één spoor met perron. Eind jaren ’80 maakt het toiletgebouwtje plaats voor een fietsenstalling. Diezelfde periode verdwijnen de laatste houten versieringen van het stationsgebouw.

Station Arkel Akl
Opening: 1 december 1883
Sluiting: 15 mei 1938
Heropening: 10 juni 1940
Spoorlijn(en): Elst – Geldermalsen – Dordrecht km 65,7
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

Op de foto boven dit artikel de perronzijde van het stationsgebouw van Arkel op 20 mei 2023.