Wanneer begin jaren ’60 van de 19e eeuw de bouw van de zogenaamde Waterstaatstations in volle gang is, worden in de tussentijd diverse nieuwe standaardontwerpen gemaakt. Zo komt er in 1864 een nieuw ontwerp voor het zeer kleine standaardstation van het type vijfde klasse. Bij de nieuwe uitvoering zijn de beide zijvleugels twee keer breder dan bij het eerste ontwerp. Ook zijn de ramen en deuren moderner vormgegeven. De gebouwen van het nieuwe type verschijnen bij verschillende stations in Friesland en Drenthe. Zo krijgt ook Akkrum bij de ingebruikname van het baanvak Heerenveen – Leeuwarden van Staatslijn A in september 1868 een stationsgebouw van het vernieuwde type vijfde klasse.

Vijf jaar na de opening krijgt het gebouw aan de linkerzijde een lange lage zijvleugel met aan het uiteinde een eindgebouwtje met puntgevel haaks op het spoor. De entree verhuist naar de oude linker zijvleugel.

Als subtiele reactie op het toenemende aantal stationsgebouwen op de lijst van Rijksmonumenten laat NS begin jaren ’70, voornamelijk in kleinere gemeenten, een groot aantal inefficiënte stationsgebouwen vervangen door een standaardontwerp. Als één van de eerste gebouwen is dat van Akkrum aan de beurt. In 1973 is het stationsgebouw gesloopt om plaats te maken voor een eenvoudige ’tweekamerbungalow’. Het standaardontwerp kent alleen de hoogst noodzakelijke bedrijfsruimtes en een wachtruimte. In tegenstelling tot de meeste soortgenoten krijgt het gebouw aan de dan nog klassiek beveiligde spoorlijn aan de perronzijde een flinke uitbouw voor een bloktoestel.

Station Akkrum Akm
Opening: 1 september 1868
Spoorlijn(en): Arnhem – Zwolle – Leeuwarden km 148,8
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

Op de foto boven dit artikel het stationsgebouw van Akkrum op 18 augustus 2012.