In december 1900 nemen de Staatsspoorwegen de 3,5 kilometer lange spoorlijn tussen Riel en Goirle in gebruik. Even ten noorden van Riel sluit de lijn aan op de spoorlijn van Tilburg naar Turnhout. De spoorlijn is alleen in gebruik voor het goederenvervoer. In de zomer van 1942 is de verbinding gesloten en opgebroken. Het oude tracé is echter nog altijd grotendeels te volgen. Tussen Tilburg en Riel buigt het onverharde tracé af van het fietspad van het Bels Lijntje. Vanaf de Rillaerse Baan het het pad officieel Oude Spoorbaan. Na de kruising met de Turnhoutsebaan gaat het tracé verder als weg met de bijpassende naam Spoorbaan. De weg ontsluit diverse woonwijken in Goirle en wordt tot het eindpunt bij de kruising met de Nieuwkerksedijk steeds breder. Na de kruising verdwijnt het oude tracé onherkenbaar in groenstroken en parkeerterreinen. De route tot het eindpunt aan de Bergstraat is nog te volgen via de Parallelweg.

De voormalige spoorlijn naar Goirle en rechts het Bels Lijntje ter hoogte van bedrijventerrein De Katsbogten in Tilburg op 14 april 2019. Het pad de Oude Spoorbaan even ten westen van Goirle op 4 augustus 2019. De brede weg Spoorbaan op het tracé van de oude goederenlijn in Goirle op 4 augustus 2019 Parkeerterrein op het oude stationsemplacement van Goirle op 4 augustus 2019.

Terug naar het Bels Lijntje