In oktober 1910 opent de Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij Deventer – Ommen de spoorlijn Deventer – Raalte – Ommen. Op 14 mei 1935 wordt de lokaallijn, net geen 25 jaar na de start van de treindienst, alweer gesloten. De complete spoorlijn is al snel na het beëindigen van de treindienst opgebroken. Door ruilverkaveling, de uitbeiding van woonkernen, aanleg van wegen maar ook doordat de lijn is aangelegd als lokaalspoorweg, laat het tracé na de sluiting van de verbinding weinig sporen in het landschap achter. Wel zijn twee van de vier door de OLDO gebouwde stationsgebouwen bewaard gebleven, zijn langs het tracé nog verschillende grensstenen te vinden en zijn opvallend veel monumenten opgericht.

De uitsparing voor de twee vroegere kopsporen in het perron van Deventer op 23 juli 2017.Op het station van Deventer herinnert de tuin aan de noordzijde van het eilandperron en de uitsparing in de perronkap aan de aanwezigheid van twee zaksporen voor lokaaltreinen. Van het station van Deventer tot de vroegere halte De Platvoet ligt de lijn evenwijdig aan de lijn naar Zwolle. Doordat de lijn tussen Deventer en Olst nog altijd enkelsporig is, maar de bovenleidingsportalen ruimte bieden aan twee sporen, is de plek van de vroegere lijn naar Ommen duidelijk te herkennen.

In de periode dat de OLDO de lijn naar Ommen aanlegt, breidt het dorp Diepenveen zich in snel tempo uit. Met het oog op deze Het bewaarde tegeltableau van het voormalige station Diepenveen Oost. 23 april 2012.ontwikkeling krijgt het dorp een opvallend groot stationsgebouw. In verband met het bestaande station aan Staatslijn A krijgt het station de naam Diepenveen Oost. Het stationsgebouw aan de staatslijn wordt hernoemd in Diepenveen West. Het voormalige stationsgebouw van de OLDO is in 1986 gesloopt. Het tegeltableau blijft bewaard en is als monument vlakbij de plek van het vroegere stationsgebouw neergezet.

De straatzijde van het voormalige stationsgebouw van Wesepe op 24 april 2011.Tussen de voormalige stopplaats De Hoek bij Diepenveen en het voormalige station Eikelhof is nog een groot deel van het baanlichaam aanwezig als onverhard wandelpad. Op verschillende plaatsen ligt nog opvallend veel spoorgrind. Eén van de meest bijzondere elementen langs het voormalige spoorwegtracé is kilometerpaal 7.

In Eikelhof en Wesepe zijn de stationsgebouwen bewaard gebleven. Beide gebouwen zijn inmiddels van een aanbouw voorzien maar nog wel als zodanig herkenbaar. De sporen van de vroegere OLDO-lijn zijn tussen beide stationsgebouwen grondig uitgewist.

Tussen het voormalige stationsgebouw van Wesepe en de dorpskern is de vroegere spoorlijn weer enkele honderden meters te volgen op Het Oude Spoorpad, een verhard fietspad.

Even voor de plek van het voormalige station Diepenveen Oost staat deze steen met het opschrift 'Diepenveen Oost'. Diepenveen, 19 september 2015.

Het begin van de spoordijk tussen de voormalige stopplaats De Hoek en Eikelhof. Diepenveen, 19 september 2015.

Zijaanzicht van de oude spoordijk. Diepenveen, 19 september 2015.

Zicht op de oude spoordijk bij Diepenveen. 19 september 2015.
Een klein deel van het tracé is bij het terrein van een boerderij getrokken. Diepenveen, 19 september 2015. Kilometerpaal 7 langs het oude spoorwegtracé tussen De Hoek en Eikelhof op 28 mei 2017.

Het voormalige spoorwegtracé even voor het station van Eikelhof. Het gebouw op de achtergrond is de aanbouw van het vroegere stationsgebouw. Eikelhof, 19 september 2015.

Het voormalige stationsgebouw van Eikelhof op 19 september 2015.

Het voormalige stationsgebouw van Wesepe aan de perronzijde op 19 mei 2012.Ook na het oversteken van de Raalterweg is de spoorlijn nog een paar honderd meter via een fietspad te volgen. Aan het eind van het pad staat sinds het voorjaar van 2017 een nieuw monument ter herinnering aan de oude OLDO-lijn. Door nieuwbouw is het spoorwegtracé in de dorpskern van Wesepe niet meer terug te vinden. Ook verder naar Raalte is een groot deel verdere sporen van het baanvak grondig uitgewist. Ter hoogte van de hooggelegen Weseper enk is echter een deel van de ingraving van de vroegere spoorlijn bewaard gebleven. Ten westen van Raalte blijft het betonnen spoorbruggetje over de Rameler Waterleiding bewaard. Hoewel de loop van de wetering in later jaren is verlegd, ligt het bruggetje er nog altijd en is ook hier een monumentje ingericht. Doordat de waterloop hierna opnieuw is verplaatst, is deze plek niet meer toegankelijk.

Naast het bewaarde stationsgebouw heeft Wesepe sinds het voorjaar van 2017 nog een herinnering aan de spoorlijn die het dorp 25 jaar lang met Deventer en Raalte verbindt. Wesepe, 28 mei 2017.Aan de westzijde van Raalte maakt de N348 over een lengte van ongeveer een kilometer gebruik van het oude spoorwegtracé. Waar de vroegere spoorlijn afbuigt naar de spoorlijn Zwolle – Almelo is opnieuw een monument geplaatst. Het monument bestaat onder andere uit twee grenspalen en zeven originele spoorstaven. Bij het monument ligt tevens nog een origineel betonnen bruggetje.

Tussen Raalte en Ommen is over het grootste deel van het oude baanlichaam een verkeersweg, de latere Rijksweg 48, aangelegd. Van het vroegere emplacement en stationsgebouw van Lemelerveld en ook andere haltes en stopplaatsen is vrijwel niets terug te vinden. In 2020 is de fundering van het trappenhuis van het stationsgebouw van Lemelerveld echter opgegraven bij de aanleg van een wadi. In de buurt van de bewaarde fundering komt, net als in Wesepe, een kunstwerk in de vorm van een locomotiefje te staan.

Even ten westen van Ommen is de boog naar de spoorlijn uit Zwolle nog te herkennen aan de ligging van de Koedijk.

Het fietspad aan de oostzijde van de Raalterweg. Wesepe, 15 september 2015. Langs het tracé zijn nog diverse grensstenen terug te vinden. Zo ook aan de Weseperenkweg. Wesepe, 15 september 2015. Door de hooggelegen Weseper enk ligt de vroegere spoorlijn in een ingraving. De ingraving is tussen de akkers grotendeels dichtgegooid, maar nog steeds herkenbaar in het hooggelegen bos langs de Heetenerdijk. Wesepe, 15 sepember 2015. De brede spoorsloot ten noorden van de Heetenerdijk. Wesepe, 15 september 2015.
 Tussen de Weseper Enk en Raalte is vrijwel niets van de vroegere spoorlijn terug te vinden. Nabij de Haansweg is echter bij een vroeger spoorbruggetje een klein monument opgericht. Omdat het land op 15 september 2015 onbegaanbaar is, een afstandsfoto. Het monument bevindt zich ter hoogte van de hogere bomenrij.  Aan de westzijde van Raalte ligt de N348 over een lengte van ongeveer een kilometer op het vroegere baanlichaam. Raalte, 15 september 2015.  Ter hoogte van de Ceintuurbaan staat een monument ter nagedachtenis aan de spoorwegverbinding. De zeven originele spoorstaven symboliseren de boog die de OLDO-lijn naar de spoorlijn Zwolle - Almelo maakt. Raalte, 15 september 2015.  Bij het monument ligt tevens nog een originele betonnen spoorbrug. Raalte, 15 september 2015.