Aan het begin van de twintigste eeuw legt de Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij in het noorden van Friesland enkele lokaallijnen aan. NS sluit de lijnen al voor de Tweede Wereldoorlog voor het reizigersvervoer. Hierna blijven grote gedeeltes van het NFLS-net nog tientallen jaren open voor met name het vervoer van aardappelen. Het duurt nog tot 1997 wanneer NS het goederenvervoer op het baanvak Leeuwarden – Stiens, als laatste deel van het vroegere NFLS-net, opheft. Diverse delen van de vroegere spoorlijnen zijn nog in het landschap te herkennen. Bovendien is een groot deel van de stationsgebouwen bewaard gebleven.

LEEUWARDEN – STIENS – DOKKUM – ANJUM

De voormalige locomotiefloods en werkplaats van de NFLS in Stiens, 7 juni 2014.De eerste lijn van de NFLS staat bekend als It Dockumer Lokaeltsje. Van de oostelijke tak van het NFLS-netwerk zijn nog diverse restanten terug te vinden. Naast een groot aantal stationsgebouwen is ook de impostante locomotiefloods annex werkplaats van Stiens bewaard gebleven. In Leeuwarden ligt bovendien nog een kilometer rails. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven om de herinnering aan de lokaallijn levend te houden.

Klik hier voor een impressie van de restanten van het baanvak in 2014

STIENS – TZUMMARUM – HARLINGEN

Net als bij de oostelijke tak, is ook veel van de westelijke tak van de NFLS-lijn terug te vinden in het landschap. Vooral in en om de woonkernen zijn vaak paden op het oude tracé gelegd. Daarnaast zijn ook veel stationsgebouwen nog aanwezig. Op diverse plekken staan bovendien nog landhoofden van vroegere spoorbruggetjes. Deze zijn regelmatig verbonden via een fiets- of voetgangersbrug.

Klik hier voor een impressie van de restanten van het baanvak in 2015

TZUMMARUM – FRANEKER

Het baanvak Tzummarum – Franeker sluit al in 1933 voor het reizigersvervoer. Het goederenvervoer eindigt twee jaar later en in 1936 is de spoorlijn opgebroken. De sporen van de zijtak zijn dan ook grotendeels uit het Friese land verdwenen. Wel zijn beide haltegebouwen bewaard gebleven en is het tracé in Franeker nog goed te volgen.

Klik hier voor enkele restanten in 2001