Met het oog op het einde van de stoomtractie in Europa is in 1976 door een groep liefhebbers de Stoom Stichting Nederland opgericht. De stichting heeft als doel om historische, door stoom aangedreven, transportmiddelen in bedrijfsvaardige staat te houden. De SSN heeft geen eigen museumlijn en rijdt zodoende alleen op het hoofdrailnet. Het voordeel hiervan is dat de stoomlocomotieven, in tegenstelling tot op museumlijnen, op volle snelheid kunnen rijden. In het oprichtingsjaar zijn de 23 023 en 01 1075 aangeschaft en uit Duitsland opgehaald. In de loop der jaren is de collectie verder uitgebreid met voornamelijk Duitse stoomlocs en enkele Nederlandse rangeerlocomotieven. De enige ‘Nederlandse’ stoomlocomotief in de collectie is de 8811 die NS na de oorlog van het Britse leger overneemt. Voor het vervoeren van reizigers schaft de SSN diverse buitenlandse rijtuigen aan. Zo bezit de SSN een aantal vooroorlogse Belgische rijtuigen en vier Duitse rijtuigen van het type Bm 238, gebouwd eind jaren ’50.

De SSN heeft als thuisbasis Rotterdam. Na een jaar op de Rechter Maasoever verhuist de collectie naar een nieuwe locatie op het voormalige veilingterrein in Rotterdam Noord. In 1981 verhuist het materieel naar het ongebruikte rangeerterrein in de Spaanse Polder. Hier bouwt de SSN een viersporige locomotiefloods annex werkplaats. Het complex is in 1983 gereed. Zeven jaar later kondigt de gemeente Rotterdam aan andere plannen met het terrein te hebben. In 1991 keert de SSN definitief terug naar Rotterdam Noord. In 1998 komt hier de nieuwe, in historische stijl opgetrokken, locomotiefloods annex werkplaats gereed. Naast de eigen collectie wordt hier regelmatig ander (museum)materieel gerestaureerd en onderhouden. Voor de stalling van het materieel neemt de SSN in 2012 een honderd meter lange eenvoudige rijtuigenloods in gebruik.

De SSN verzorgt al sinds de beginperiode regelmatig ritten met stoomtractie op de Nederlandse hoofdspoorlijnen. Daarnaast is de SSN als enige Nederlandse museumorganisatie toegelaten op het Duitse spoorwegnet. De stichting organiseert dan ook regelmatig (meerdaagse) ritten naar de oosterburen. Naast diverse excursies is het materieel van de SSN regelmatig bij evenementen te zien.

Stoom Stichting Nederland
Website: stoomstichting.nl
Social Media: Facebook
Geplande rit(ten): 9-11 mei 2024
  25-26 mei 2024
  7 september 2024
  5-6 oktober 2024
  7 december 2024
Zie voor de actuele materieelcollectie de Nederlandse Museummaterieel Database

Op de foto boven dit artikel: Tijdens Den Bosch onder Stoom 2018 pendelt de SSN tussen Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch. Op de foto laat de volgepakte trein, getrokken door de 65 018 en met de 01 1075 achterop met het Philips Stadion op de achtergrond op 29 september 2018  Eindhoven achter zich. De 65 018 is sinds 2019 voor een periode van tien jaar verhuurd aan de VSM.