In 1854-1855 neemt de Société Anonyme des Chemins de Fer d’Anvers à Rotterdam de spoorlijn Roosendaal – Breda in gebruik. Na de opening ontstaan verschillende stopplaatsen langs de lijn. De stopplaats bij het huidige Bosschenhoofd is vooral de wens van de gemeente Oudenbosch om ook naar Breda een rechtstreekse treinverbinding te krijgen. De stopplaats aan de weg tussen Oudenbosch en de Rijksweg tussen Roosendaal en Breda krijgt de naam Seppe. De naam verwijst naar de uitspanning van Jacobus Sep langs dezelfde weg.

In 1885 zijn de eenvoudige lage dienstwoningen ter hoogte van de stopplaatsen in Hoeven, Liesbosch en Seppe ingericht als volwaardige haltegebouwen. De gebouwen uit 1854 krijgen hierbij een kantoortje en een wachtkamer. Voor stopplaats Seppe wordt wachterswoning 48 gebruikt. Langs de sporen komen eenvoudige aarden perrons van zo’n 75 meter lang.

In 1915 wordt Seppe een echt station. Het haltegebouw is hierbij aan de straatzijde uitgebreid met een aangebouwde stationshal. De gevels van de nieuwbouw bestaan vrijwel geheel uit glas. Aan de perronzijde komt een kleine uitbouw met blokpost. Het gebouw wordt verdeeld in een wachtkamer eerste klasse, een ruimte voor bestelgoederen, een kantoor met loket en een wachtkamer tweede- en derde klasse. Aan de westzijde van het stationsgebouw komt een nieuwe woning voor de stationschef. Tussen beide gebouwen komt een toiletgebouwtje. Ook zijn de perrons verlengd en verbreed.

In de jaren ’30 van de twintigste eeuw sluit NS alle stations en haltes tussen Roosendaal en Breda. Station Seppe sluit op 15 mei 1938. Van 1 mei tot 25 september 1940 is de halte weer enkele maanden in de dienstregeling opgenomen. Na de sluiting als station is het gebouw weer ingericht als woning. Hierbij is de glazen ontvangsthal grotendeels dicht gemaakt. Een klein deel van het gebouw blijft tot september 1972 in gebruik als blokpost. Vanuit de post wordt onder andere de aansluiting naar het industrieterrein in Etten bediend. Vanaf 1993 is het voormalige haltegebouw in gebruik als winkelruimte.

Stopplaats Seppe is het enige originele bouwwerk aan de spoorlijn Roosendaal – Breda. Het gebouw heeft nog altijd vrijwel de originele vorm en ook de woning van de stationschef en het toiletgebouwtje uit 1915 en een deel van het perron zijn nog aanwezig. Het voormalige stationsgebouw krijgt in 2002 als typisch plattelandsstation de status van Rijksmonument.

Op de kaarten hieronder is situatie in Bosschenhoofd met het de voormalige stopplaats Seppe als middelpunt te zien rond 1920 en rond 2020.

Niet alleen het station maar ook andere markante plekken in en om Bosschenhoofd verwijzen nog altijd naar Seppe. Zo is in 1912 Retraitehuis Seppe geopend en in 1949 vliegveld Seppe. Ook verschillende ondernemingen en verenigingen hebben Seppe in de naam.

Op de foto boven dit artikel het voormalige haltegebouw van Seppe in Bosschenhoofd op 15 april 2023. Links van het gebouw zijn nog het toiletgebouw en een klein deel van de woning van de stationschef uit 1915 te zien.