In 1924 wordt aan de noordzijde van de gemeente Schiebroek aan de Hofpleinlijn de halte Adrianalaan geopend. Acht jaar later wordt de halte alweer gesloten. Ter vervanging wordt ongeveer een kilometer zuidelijker de halte Wilgenplas in gebruik genomen. De halte is vernoemd naar het zwembad in de zandwinplas die is ontstaan bij de aanleg van de Hofpleinlijn. De halte heeft twee zijperrons met kleine houten haltegebouwtjes. In 1941 wordt Schiebroek bij Rotterdam gevoegd. In de jaren ’50 wordt het stadsdeel ontwikkeld tot moderne tuinwijk. De halte Wilgenplas krijgt in 1955 het voorvoegsel Rotterdam.

Het desolate gebouwtje van de voormalige halte Wilgenplas op 26 mei 2014.
De situatie rondom de halte Wilgenplas rond 1940 en 2020. Op de linker kaart zijn de contouren van Tuinstad Schiebroek al duidelijk zichtbaar en leiden de belangrijke wegen naar de voorstadshalte. Op de rechter kaart is de vroegere halte vrijwel onvindbaar. Deze bevindt zich rechts onder de tekst S112 op de doorgaande weg N471. De Wilgenplas zelf heeft inmiddels gedeeltelijk plaatsgemaakt voor de HSL Zuid.

In 1965 krijgt Rotterdam Wilgenplas een nieuw haltegebouw. Het gebouw is een opvallend kleine variant van de eenvoudige standaardstations uit de jaren ’60. De minimale inrichting en transparante glazen gevels zijn kenmerkend voor de haltegebouwen. Het bekende donkere geveldeel die bij soortgelijke haltegebouwen aan de straatzijde te zien is, komt hier aan de noordelijke zijgevel. Om het hoogteverschil tussen de straat en het perron te overbruggen zijn brede trappen gebouwd. Langs de voorzijde van het gebouw komt een bordes met een luifel. Omdat het gebouw niet aan het perron staat, krijgt het gebouw aan deze zijde geen luifel.

De Hofpleinlijn is in juni 2006 gesloten om te worden omgebouwd tot RandstadRail. In september dat jaar is de lijn, nu als onderdeel van het Rotterdamse metronetwerk, opnieuw in gebruik genomen. Rotterdam Wilgenplas heet na de heropening weer Wilgenplas. In mei 2010 is de halte definitief gesloten. Tegelijkertijd neemt de RET 500 meter zuidelijker de halte Meijersplein in gebruik. Na de sluiting van de halte zijn de perrons verwijderd. Omdat zich nog apparatuur in het haltegebouw bevindt, blijft het vooralsnog bewaard.