In 1885 opent de Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij aan de spoorlijn Winterswijk – Zevenaar in Doetinchem twee stations. Naast het hoofdstation aan de stadszijde komt aan de overkant van de Oude IJssel de halte Doetinchem-Wijnbergen. Hoewel beide stations hemelsbreed maar 700 meter uit elkaar liggen, is de afstand over de weg door het beperkte aantal bruggen over de rivier aanzienlijk groter. Doetinchem-Wijnbergen is in eerste instantie voorzien van een eenvoudige houten wachtruimte en een dienstwoning. Al voor de eeuwwisseling is het emplacement uitgebreid met enkele goederensporen. In de jaren ’20 is volgt de volgende uitbreiding en is het haltegebouw vervangen door een groter exemplaar.

Door de naoorlogse uitbreiding van Doetinchem aan de westzijde van de Oude IJssel besluit NS Doetinchem-Wijnbergen eind jaren ’50 te promoveren tot echt station. In 1959 krijgt het station een standaardhaltegebouw van de Nederlandse Spoorwegen. Het eenvoudige, functionele ontwerp van een betonskelet, opgevuld met gele strengpersstenen en stalen kozijnen is diezelfde periode in verschillende afmetingen nog elf keer elders toegepast. Zes jaar na de opening van het nieuwe gebouw wijzigt NS de naam van het station in Doetinchem West.

In juni 1985, honderd jaar na de opening, sluit NS Doetinchem West en opent bijna twee kilometer westelijker de nieuwe halte Doetinchem De Huet. De nieuwe voorstadshalte ligt gunstiger ten opzichte van de nieuwe woonwijken van de stad. Bovendien zorgt een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Oude IJssel ervoor dat de halte West inmiddels op loopafstand van het hoofdstation ligt. Terwijl het emplacement al in de jaren voor de sluiting grotendeels is opgebroken, blijft het haltegebouw bewaard. Het gebouw heeft inmiddels verschillende functies als kantoor- en winkelruimte gehad.

Op de foto boven dit artikel het voormalige stationsgebouw van Doetinchem West op 1 juni 2014.

De situatie in Doetinchem rond 1950 en 2020 met het voormalige haltegebouw Doetinchem West aan de Oude IJssel als middelpunt van beide kaarten. Het hoofdstation is rechts van de rivier te zien.