In 1916 opent Philips de eerste fabriek op het grondgebied van het dorp Strijp. Terwijl het dorp bij Eindhoven wordt gevoegd, groeit het terrein snel uit met verschillende bedrijfsgebouwen en nieuwe woonbuurten. Alle stappen van het productieproces zijn in hetzelfde gebied te vinden. Door de bedrijfsterreinen loopt een netwerk van industriesporen. Het Philipsspoor is op twee plekken aangesloten op de hoofdspoorlijn tussen Boxtel en Eindhoven. Vanaf de jaren 1970 kiest de fabrikant steeds vaker voor de vrachtwagen en verdwijnen de sporen. Na de eeuwwisseling is op enkele plekken weer aandacht voor het Philipsspoor.

In 1916 laat Anton Philips de eerste fabriek op het grondgebied van het dorp Strijp bouwen. Vier jaar later wordt de gemeente bij Eindhoven gevoegd en groeit het aantal bedrijfsgebouwen en woonbuurten van Philips in de voormalige gemeente gestaag verder. De gebieden krijgen de naam Strijp S, Strijp T en Strijp R. De bedrijfsterreinen groeien uit tot een omvangrijk gebied waar apparaten zowel worden uitgevonden als geproduceerd. Alle stappen van het productieproces, van researchafdeling tot fabrieken en magazijnen zijn in hetzelfde gebied te vinden. Door de bedrijfsterreinen loopt een netwerk van industriesporen. Het Philipsspoor is op twee plekken aangesloten op de hoofdspoorlijn tussen Boxtel en Eindhoven. Vanuit Eindhoven loopt de aansluiting vanaf het hoofdspoor bij de Mathildelaan naar de Glaspoort. Hier splitst de spoorlijn in drie hoofdlijnen over het terrein door tot aan Strijp T en R. Het spoor wordt gebruikt om grondstoffen en halffabricaten aan te leveren en om producten weer op te halen. Het Philipsspoor loopt officieel zo’n 5 kilometer door tot aan het Expeditiecentrum in Acht, waar het weer aansluit op het hoofdspoor. In Acht zijn nog diverse spooraansluitingen aanwezig.

In de jaren ’70 maken de goederentreinen grotendeels plaats voor vrachtwagens. Het grootste deel van het Philipsspoor is diezelfde periode opgebroken. Het emplacement en raccordement bij de het distributiecentrum in Acht blijft liggen en is later ook voor andere doeleinden gebruikt. In de jaren ’90 trekt Philips zich langzaam terug uit Eindhoven. Een groot deel van de oude Philipsgebouwen blijft hierbij bewaard en krijgt een nieuwe bestemming. De Projectgroep Strijp S en T van de Van Abbestichting zorgt ervoor dat historische elementen van het terrein worden behouden of weer zichtbaar gemaakt worden. Zo laat de stichting begin 2017 als herinnering aan het Philipsspoor vier meter rails met een stootjuk met terugplaatsen bij het Veemgebouw aan de Torenallee.

In de zomer van 2018 zijn twee gesloten goederenwagens als monument op een stuk bewaard straatspoor neergezet. De Gs 40 84 951 3 751-0 uit 1958 is afkomstig van Stibans en GS 40 84 959 1 074-2 komt van de Stichting 162.

Op de kaarten hieronder het Philipsterrein in Eindhoven tijdens de hoogtijdagen van het Philipsspoor rond 1970 en rond 2020.

Op de foto boven dit artikel de twee zwart geschilderde gesloten goederenwagens op het terrein van Strijp T in Eindhoven op 5 maart 2022. Op de achtergrond de hoofdspoorlijn tussen Boxtel en Eindhoven.