In 1868 zetten de Staatsspoorwegen in Culemborg aan de spoorlijn Utrecht – ‘s-Hertogenbosch een locomotiefloods neer. De zogenaamde éénstandige locloods staat naast het station en is bedoeld om onderdak te bieden aan de locomotief die de zwaardere goederentreinen het hoge talud van de Lekbrug mag opduwen. In de jaren ’20 staken de spoorwegen het gebruik van de loods en is de spooraansluiting opgebroken. In 1936 neemt ‘Meubelfabriek Gelderland’ intrek in de loods. Achter de voormalige locloods komt een fabriekshal met karakteristieke zadeldaken. Na ruim zestig jaar verlaat het bedrijf het oude complex waarna het leeg komt te staan. In 2013 is stichting De Gelderland opgericht om het complex te renoveren en een nieuwe bestemming te geven.

SLT-treinstel 2660 rijdt op 17 mei 2014 als sprinter van Utrecht naar Breda Culemborg binnen. Rechts staat de locomotiefloods uit 1868 te wachten op renovatie.Ondanks dat de loods inmiddels het oudste bewaarde locomotiefloods van Nederland is, is het gebouw pas sinds 2010 gemeentelijk monument. De voormalige locomotiefloods is architectuurhistorisch van grote waarde vanwege de unieke bouwstijl en de gaafheid van de hoofdvorm en de bewaarde detaillering. Daarnaast vormt het complete voormalige fabriekscomplex een interessant overzicht van verschillende bouwhistorische ontwikkelingen. Dit is goed te zien aan de verschillende, elkaar opvolgende bouwmassa’s langs het spoor. De verschillende delen hebben elk een markante eigen vormgeving, die kenmerkend is voor de periode waarin ze zijn gebouwd.

De nieuwe deuren naar het restaurant in De Gelderlandfabriek. Van de korte spoorweghistorie is in het gebouw niets terug te vinden. Culemborg, 27 augustus 2016.Stichting De Gelderland, onder andere bestaande uit een groep creatieve zelfstandigen, heeft dankzij een subsidie van de provincie Gelderland en de financiële hulp van verschillende partijen inmiddels een groot deel van de Gelderlandfabriek gerenoveerd. In maart 2016 is een deel van het complex, waaronder de voormalige locomotiefloods officieel heropend.

Zie voor meer informatie de website van De Gelderlandfabriek.