In 1856 neemt de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij de baanvak Arnhem – Emmerich van de Rhijnspoorweg tussen Amsterdam en Duitsland in gebruik. In Westervoort komt een eenvoudige halte. Net als in andere plaatsen gebruikt de NRS ook hier een keet uit de aanlegperiode als stationsgebouw. Rond 1900 is de spoorlijn ten behoeve van een nieuwe brug over de IJssel verhoogd. Op het nieuwe hooggelegen emplacement, krijgt Westervoort een echt stationsgebouw en maar liefst drie perronsporen. Ook komen er enkele sporen voor het goederenvervoer. NS sluit het station in oktober 1936 waarna het emplacement is vereenvoudigd. Het stationsgebouw is in 1965 gesloopt en niet veel later verdwijnt het laatste losspoor.

Zowel aan de voet van de spoordijk als bovenop de dijk is een groot deel van het hekwerk uit 1901 bewaard gebleven. Rondom een bewaarde wachterswoning heeft het hekwerk zelfs de oorspronkelijke functie behouden. Westervoort, 30 april 2016.Hoewel soortgelijke saneringen langs het hele Nederlandse spoorwegnet plaatsvinden en voormalige emplacementen worden omgevormd tot bijvoorbeeld parkeerplaatsen of verdwijnen onder vastgoed, blijft het oude stationsterrein van Westervoort vrijwel onaangeroerd liggen. Jarenlang vormt het vroegere emplacement een brede hooggelegen vlakte in de spoordijk. Ook de karakteristieke ijzeren kruisafrastering die de Staatsspoorwegen rond de eeuwwisseling veelvuldig toepast, blijft op en om vrijwel het hele terrein staan. Ook de trap naar het oude station en de trapleuning blijven duidelijk herkenbaar. Daarnaast is ook de toegangsweg naar het station en de losplaats blijven liggen. Aan het eind van de weg is het oude draaihek nog aanwezig. Onderaan de spoordijk vormt het hekwerk op een aantal plaatsen nog de oorspronkelijke functie van afrastering. Het grootste deel is, vooral bovenop de dijk, overgeleverd aan de natuur.

De restanten van de trap naar het oude station van Westervoort op 30 april 2016. Het dubbele draaihek tussen de oprit en het vroegere station en de losplaats. Detail van het ijzeren draaihek. Nogmaals een detail van het draaihek.
Een deel van de trapleuning is inmiddels opgegaan in een jonge boom. Westervoort, 30 april 2016. Restanten van het hekwerk bovenop de spoordijk. Detailopname van de kruisafrastering. Het oude hekwerk van het Westervoortse stationsemplacement.

In opdracht van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen krijgt Westervoort 75 jaar na de sluiting van het vorige station weer een aansluiting op het Nederlandse spoorwegnet. In december 2011 wordt de nieuwe halte op de spoordijk in gebruik genomen. De nieuwe halte ligt iets ten westen van het oude station waardoor het oude emplacementsterrein nog altijd onaangeroerd blijft liggen. Wel plaatst ProRail enkele jaren een standaard hekwerk langs de hoofdlijn.

De foto’s op deze pagina zijn gemaakt op 19 april 2017, tenzij anders vermeld.

De flauwe oprit naar het vroegere emplacement doet inmiddels dienst als weiland. Achter het hok is het oude hekwerk te zien. Westervoort, 30 april 2016. Sommige delen van het oude hekwerk zijn inmiddels vrijwel geheel onder de begroeiing verdwenen. Diverse delen van het hek zijn inmiddels opgegaan in boomstammen welke ter plekke bijzondere vormen aannemen. Aan de zijde van het huide station van Westervoort is het hekwerk door opkomende bomen inmiddels 90 graden naar achteren getrokken..