Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij

In de tijd dat diverse spoorwegmaatschappijen worden opgericht om de meest lucratieve verbindingen mogelijk te maken, wordt in 1869 de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij opgericht. De NBDS wil een belangrijke internationale schakel tussen de havens van Vlissingen en Antwerpen en het Duitse achterland worden. De spoorwegmaatschappij legt vanuit Boxtel via Gennep een spoorlijn naar Wesel aan. Tegenwerking van andere spoorwegmaatschappijen, de achterblijvende groei van de Vlissingse haven en een slechte financiële positie zorgen ervoor dat het Duits Lijntje de enige verbinding van de NBDS blijft. Na een korte bloeiperiode verliest de lijn al snel in betekenis en in 1924 degradeert het Duits Lijntje tot een regionale zijlijn. Rond de Tweede Wereldoorlog eindigt het laatste reizigersvervoer. In 2001 stopt het goederenvervoer op het laatst gebruikte deel tussen Boxtel en Veghel.