Na hun buitendienststelling in 1998 wil NS de resterende locomotieven uit de serie 1200 zo snel mogelijk slopen. Met het oog op de opkomst van concurrerende goederenvervoerders zijn de laatste locomotieven, in tegenstelling tot eerder terzijde gestelde locs, in opvallend snel tempo ontmanteld en naar de Amsterdamse Westhaven gebracht om gesloopt te worden. Hoewel een deel van de locomotieven nog niet is afgeschreven, zijn alle exemplaren, behalve de 1214 en 1218, al naar Amsterdam overgebracht wanneer de rechter in juli 1998 een sloopverbod instelt. Het verbod houdt in dat NS geen misbruik mag maken van een economische machtspositie en naast de sloper ook andere partijen de kans moet geven de locomotieven te kopen. Door het verbod zijn de twee genoemde locs en de 1208, 1215, 1224 en 1225 gered. De 1203, 1204, 1210 en 1217 zijn dan al in een te ver gevorderd stadium van sloop. Vier van de zes locomotieven zijn weer dienstvaardig gemaakt. Later komt ook de 1221, die als plukloc bij de Werkgroep 1501 fungeert, weer in dienst. Drie van de vijf locs zijn na een aantal jaar alsnog uit dienst gehaald. Twee locomotieven uit de serie 1200 rijden echter nog lange tijd regelmatig in commerciële dienst over het Nederlandse spoorwegnet.

ACTS

Na maandenlang onderhandelen tussen ACTS en NS, neemt de goederenvervoerder de zes overgebleven exemplaren over. In oktober 1998 keren de 1208, 1215, 1224 en 1225 uit Amsterdam terug naar Tilburg. In februari 1999 is het uiteindelijke contract tussen beide vervoerders gesloten. Vier van de zes locomotieven worden dienstvaardig gemaakt. In maart dat jaar stelt ACTS de 1252 (ex 1225) en 1253 (ex 1218) in dienst. In mei volgt de 1251 (ex 1215). In maart 2000 komt de 1254 (ex 1214) in dienst. De 1251-1254 zijn in de toenmalige ACTS-huisstijl, blauw met een brede gele bies, geschilderd. Om een vijfde exemplaar in te kunnen zetten, is in maart 2000 plukloc 1208 geruild met de 1221 die als onderdelenleverancier voor de 1211 bij de Werkgroep 1501 staat. De 1221 wordt in Tilburg opgeknapt en komt in mei dat jaar als 1255 bij ACTS in dienst. De loc krijgt de zwart-rode huisstijl van Vos Logistics, een samenwerkingspartner van ACTS. In 2002 is de loc alsnog in ACTS-kleuren geschilderd.

In het voorjaar van 1999 neemt ACTS de containertreinen tussen Rotterdam en Veendam en Leeuwarden over. In februari 2000 komt hier de zogenaamde AmRo-shuttle tussen de Amsterdamse Westhaven en de Maasvlakte bij. In de loop der jaren volgen meer goederentreinen zoals in mei 2002 de zogenaamde Coevorden-shuttle waarbij de locomotief met containertrein uit de Botlek na aankomst in Coevorden door een dieselloc van de Bentheimer Eisenbahn naar het industrieterrein Europapark wordt gebracht. Ook verwerft de vervoerder het vervoer van enkele chartertreinen en Alpen Expressen. Zo zijn de locs ook weer in het reizigersvervoer te zien.

Door defecten en de beschikbaarheid van andere locomotieven neemt het aantal diensten van de locomotieven langzaam af. Hoewel het in het begin de bedoeling is de locs tot 2004 te laten rijden, gaat alleen de 1253 dat jaar buiten dienst. De goederenvervoerder stelt de laatste 1200 pas in 2009 terzijde. Onderdelenleveranciers 1208 en 1224 zijn intussen in 2005 gesloopt.

EETC

Per 1 juli 2010 gaan de 1251, 1252, 1254 en 1255 over naar EETC. Naast vakantietreinen verzorgt de vervoerder ook de ledig materieelritten van CNL en EN tussen Amsterdam Centraal en de Watergraafsmeer. De 1251 en 1252 verzorgen de eerste jaren voornamelijk laatstgenoemde ritten, maar verschijnen ook voor andere treinen. De twee andere locs staan als verwarmingsloc op de Watergraafsmeer. Een half jaar later is ook de 1254 weer rijvaardig. De loc krijgt hierbij de roodbruine kleurstelling van de vervoerder. In oktober 2011 verschijnt ook de 1251 in de kleuren van EETC op de baan. De 1255 gaat intussen over naar de Stichting Klassieke Lokomotieven.

Naast de genoemde ledig materieelritten trekken de locomotieven incidenteel zelf de CNL en EN treinen tussen Emmerich en Amsterdam. Ook vallen ze een enkele keer in voor een defecte NS-locomotief bij het vervoer van bedevaartstreinen. Daarnaast worden de locs regelmatig voor extra ritten als materieeloverbrengingen en gezelschapsvervoer ingezet. In december 2013 neemt NS het vervoer van rijtuigen tussen Amsterdam Centraal en de Watergraafsmeer weer over en gaan de locs vrijwel alle andere treinen van EETC rijden. De vervoerder exploiteert tot april 2015 onder andere de Alpen Expressen, Skitreinen en Autoslaaptreinen. Hiermee keren de locs terug tussen Amsterdam, Utrecht en Venlo.

Ter gelegenheid van het 175-jarig jubileum van de spoorwegen in Nederland krijgt de 1252 in april 2014 een zwart-witte kleurstelling. De loc is hiermee gelijk aan het voorbeeld dat Märklin enkele maanden eerder op de markt brengt. Op de loc staan zowel in het Nederlands als in het Duits de felicitaties van de modelbouwer. Op 15 april 2015 maakt EETC Vakantietreinen bekend alle activiteiten te staken. Hierdoor komen de locs niet langer rechtstreeks voor de vervoerder in actie.

Railpromo

De 1252 komt na enkele maanden als eerste van de EETC-locomotieven weer in dienst. De zwarte locomotief rijdt met een aangepaste bestickering van eind augustus tot november 2015 elke zaterdag voor RailPromo met een restauranttrein bestaande uit een panoramarijtuig en twee buffetrijtuigen een rondrit van Amsterdam via Breukelen, Rotterdam, Den Haag en Haarlem weer terug naar Amsterdam. Vanaf april 2016 rijdt het zogenaamde Panorama Rail Restaurant opnieuw. De 1251, die sinds eind september 2015 in Blerick is opgeslagen, neemt na een onderhoudsbeurt de plaats van de 1252 in. De loc is speciaal voor de dinertrein van een blauw-witte kleurstelling en het oorspronkelijke nummer 1215 voorzien. Op 23 maart 2016 is de locomotief in ‘City of Amsterdam’ gedoopt. In de registers blijft de loc EETC 1251. De 1252 fungeert intussen als reservelocomotief. Het rijdende restaurant rijdt tot juni 2016 zowel op vrijdag als op zaterdag. Hierna rijdt de trein weer alleen op zaterdag de reguliere rit. Vanaf begin juli rijdt het panoramarijtuig niet langer mee. Vanaf begin september 2016 zijn beide locs eigendom van Railpromo Fleet Services. Na de winterstop gaat het restaurant in april 2017 verder onder de naam Amsterdam Dinner Train. In juni 2017 neemt Rail2U tractie van de trein over. Het bedrijf laat verschillende vervoerders de trein rijden. De 1252 gaat diezelfde maand met verlopen ATB-keuring terzijde. De 1251 dient enige tijd als reserve maar gaat aan het eind van het jaar over naar RailExperts.

HSL Logistik

De 1254, die net als de 1251 sinds september 2015 in Blerick is opgeslagen, komt begin november dat jaar na een opknapbeurt in dienst bij goederenvervoerder HSL Logistik en keert hiermee na ruim zes jaar terug in het goederenvervoer. De loc rijdt voornamelijk lichte treinen als autotreinen tussen Bad Bentheim en Amersfoort en Sandite- en ontijzelritten. Door defecten is de inzet van de 1254 slechts van korte duur. Sinds eind januari 2016 is de locomotief niet meer ingezet. HSL beëindigt de huur van de loc per 1 april 2016.

Captrain

Om het tekort aan eigen locomotieven op te vangen, huurt Captrain van november tot eind december 2016 de 1254. De locomotief komt na een kleine opknapbeurt in Zutphen op 7 november 2016 weer in dienst. Net als bij HSL Logistik behoudt de loc de EETC-kleurstelling.

Railexperts

Vanaf half december 2017 huurt RailExperts E-loc 1251. De chartermaatschappij laat de locomotief voorafgaand aan de nieuwe inzet in de oorspronkelijke ACTS-kleurstelling terugschilderen. Op de plaats van het logo van de goederenvervoerder is het logo van RailExperts te zien. Naast het verzorgen van diverse materieeloverbrengingen staat de locomotief voornamelijk als reserve opgesteld voor het rijden van Alpen Expressen. Op 19 en 21 januari 2018 staat de locomotief voor het eerst voor de vakantietrein die in Nederland van Leiden via Amsterdam naar Venlo rijdt. Hoewel de loc buiten het wintersportseizoen amper in actie komt, staakt Railexperts de huur van de loc pas na de komst van een drietal 1600-en in september 2020. Bijna twee jaar later neemt Railexperts de locomotief weer in dienst. Na een opknap- en schilderbeurt rijdt de 1251 op 9 juli 2022 weer de eerste gezelschapstrein.

Terug naar Serie 1200