Op vrijdagavond 2 december 2022 sluit de gemeente Zoetermeer per direct de Nelson Mandelabrug. Het karakteristieke bouwwerk over onder andere de spoorlijn Gouda – Den Haag, de A12 en de voormalige Zoetermeerse Stadslijn blijkt door scheurvorming in de betonnen liggers te onveilig om nog te gebruiken. De spoorlijn, tramlijn en wegen onder de brug blijven vooralsnog wel open. Station Zoetermeer en RandstadRailhalte Driemanspolder zijn normaliter alleen bereikbaar via de brug en zijn daarom tegelijk met de brug gesloten.

Vooruitlopend op de grootschalige uitbreiding van Zoetermeer en de aanleg van de Zoetermeerse Stadslijn, krijgt het dorp in 1973 een nieuw hoofdstation aan de spoorlijn Den Haag – Gouda. Het oude station van Zoetermeer, dat gelijktijdig met de aanleg van de laatstgenoemde verbinding is geopend, krijgt de naam Zoetermeer Oost. Het nieuwe station Zoetermeer vormt een dubbelstation met de halte Driemanspolder aan de in 1977 geopende stadslijn. Beide stations zijn gescheiden door Rijksweg A12 en met elkaar verbonden via een imposante tuibrug.

Met het oog op de Floriade van 1992 en de uitbreidingsplannen van Zoetermeer ten zuiden van de spoorlijn Gouda – Den Haag, groeit de behoefte aan meer en betere verbindingen over beide spoorlijnen en de A12. In 1992 neemt de gemeente de nieuwe 180 meter lange Nelson Mandelabrug in gebruik. De brug verbindt de stations Zoetermeer en Driemanspolder met oudere wijken ten noorden van het spoor en snelweg en de nieuwbouw en het Floriadeterrein aan de zuidzijde. Boven de Goudse Lijn is de brug een stuk breder om ruimte te bieden aan een plaatskaartenkantoor en een kiosk van het NS-station. Na de opening van de nieuwe brug is de oude tuibrug gesloopt.

Dertig jaar na de opening blijken scheurtjes in de uiteinden van de lange betonnen liggers te zitten. De gemeente Zoetermeer neemt in eerste instantie aan dat deze ouderdomsverschijnselen geen gevaar vormen, maar wel reden zijn voor extra monitoring en aanvullend onderzoek. Hiervoor is op verschillende plekken meetapparatuur aan de brug aangebracht. Na het doorrekenen van de meetgegevens en onderzoek naar het oorspronkelijke ontwerp blijkt de brug helemaal niet veilig. Bij de constructieberekeningen zijn in de ontwerpfase al fouten gemaakt waardoor de brug al vanaf het begin veel te zwaar voor de ondersteuningen is.

Op vrijdag 2 december 2022, 20:00u sluit de gemeente de brug dan ook per direct. Fietsers en voetgangers kunnen hierdoor geen gebruik meer maken van de oversteek tussen de wijk Rokkeveen en de rest van Zoetermeer. Ook station Zoetermeer en de halte Driemanspolder door de sluiting van de brug onbereikbaar. Treinreizigers zijn aangewezen op het oude hoofdstation van Zoetermeer: Zoetermeer Oost. Hiervandaan rijden bussen naar station Zoetermeer. Fietsers kunnen omrijden via de Balijbrug of Eerste Stationsstraat. Voor voetgangers rijden van 5:30 tot 1:30 pendelbusjes tussen beide zijden van de brug. Het trein-, tram- en wegverkeer onder de brug kan vooralsnog doorgaan.

Na de sluiting voeren Rijkswaterstaat, de TU Delft en ProRail een spoedonderzoek uit om meer duidelijkheid over de situatie te krijgen. Uit dit onderzoek moet blijken of de brug eventueel weer open kan, extra steun voor de liggers nodig is of dat wellicht zelfs de spoorlijn en de A12 gesloten moeten worden.

Update: al op 4 december 2022 besluit de gemeente Zoetermeer op advies van Rijkswaterstaat de negen meter hoge kapconstructie te verwijderen. Hierna wordt bekeken of de constructie sterk genoeg is om weer in gebruik genomen te worden.

De Nelson Mandelabrug ter hoogte van de stationsvoorzieningen van Zoetermeer op 30 juni 2012.

Hoewel de oude voetgangersbrug over genoemde spoorlijnen en de A12 voldoende capaciteit biedt om de stations Zoetermeer en Driemanspolder met elkaar te verbinden, is deze te krap voor de bereikbaarheid van de geplande nieuwbouwwijk ten zuiden van het spoor en de bezoekers van de Floriade in 1992. De gemeente laat dan ook een nieuwe karakteristieke passerelle over de spoorlijnen en de snelweg bouwen. De nieuwe Nelson Mandelabrug is 180 meter lang en bestaat uit drie betonnen overspanningen van 47 meter en één van 38 meter. De brug heeft een voetpad van 3,5 meter breed en een fietspad van 4 meter breed. Beiden zijn gescheiden door een roestvrij stalen plastiek. Over de gehele lengte en boven de drie roltrappen aan beide zijden, is de brug overdekt door een 9 meter hoge transparante kap. De kap bestaat uit een blauwe staalconstructie met wit en geel glas en refereert hiermee naar de kleuren uit het gemeentewapen van Zoetermeer.

In juni 2006 staakt NS de exploitatie van de stadslijn en daarmee ook de halte Driemanspolder. De spoorlijn is hierna omgebouwd tot sneltramlijn voor de zogenaamde RandstadRail. Hoewel de planning is de lijn in oktober dat jaar weer in gebruik te nemen, duurt het door verschillende oorzaken tot oktober 2007 voordat de normale exploitatie van start gaat en de Nelson Mandelabrug weer twee haltes aan het spoor verbindt.

Lees meer op de speciale informatiepagina van de gemeente Zoetermeer

Op de foto boven dit artikel de zuidelijke toegang de Nelson Mandelabrug en station Zoetermeer op 2 september 2018. Rechts is het met het blauwe dak het ‘stationsgebouw’ te zien dat zich boven de perrons bevindt. De opvallende blauw-gele kap wordt in december 2022 verwijderd.