In 2018 start de omvangrijke verbouwing van het Groningse hoofdstation. Onder het station komen een voetgangerspassage, de fietstunnel en een fietsenstalling. Op maaiveldniveau wordt het emplacement compleet aangepast. Zo verdwijnt het opstelterrein en worden de regionale sporen op verzoek van de provincie allemaal geschikt voor een doorgaande treindienst. Na de verbouwing is er geen plek meer voor de door diezelfde provincie zo gewenste Wunderlinie, de rechtstreekse treinverbinding met Bremen.

In 2018 start de omvangrijke verbouwing van het Groningse hoofdstation. Bij de verbouwing verdwijnt onder andere het opstelterrein aan de achterzijde van het emplacement en worden de meeste kopsporen doorgaande sporen. Voor de toegang naar de perrons en de beide zijden van het stationsgebied wordt een brede voetgangerspassage aangelegd. Aan de zuidzijde van het station komen een nieuw busstation en een nieuwe fietsenstalling. Aansluitend worden hiervoor respectievelijk een bus- en fietstunnel aangelegd. Tijdens de verbouwing worden de historische perronkappen en het monumentale seinhuis gerestaureerd.

Eind maart 2023 begint aan de zuidzijde van het monumentale stationsgebouw de zogenaamde tweede fase van de verbouwing. Hierbij wordt de bouwkuip tussen de sporen en het stationsgebouw tot 10 meter onder NAP uitgegraven. In het gat komt in de toekomst de genoemde voetgangerspassage, de fietstunnel en daaronder een fietsenstalling met ruimte voor 5.000 fietsen. Boven de onderdoorgangen komen uiteindelijk vier perrons met zeven sporen waar treinen aankomen en vertrekken.

Het nieuwe sporenplan is op verzoek van de provincie ingericht met doorgaande sporen voor de regionale treinverbindingen. Na het gereedkomen van het station rijden de vanuit Eemshaven door naar Winschoten, de treinen uit Delfzijl naar Veendam en de treinen vanuit Leeuwarden naar Groningen Europapark. NS gaat gebruikmaken van de vier zuidelijke perronsporen die juist worden omgebouwd tot kopspoor. De regionale sporen en het hoofdrailnet liggen na de verbouwing tussen het Hoofdstation en opstelterrein De Vork geheel los van elkaar. De nieuwe indeling van het emplacement biedt geen ruimte voor kerende treinen op de regionale sporen. Na kamervragen blijkt dat er hierdoor officieel geen plek meer is voor de door de provincie gewenste Wunderlinie naar Bremen.

De verbouwing is inmiddels zo ver gevorderd dat het ontworpen sporenplan niet meer aangepast kan worden. Na het herstel van de Friesenbrücke bij Weener staat de provincie Groningen dus voor een nieuwe uitdaging om de zo gewenste Wunderlinie van de grond te laten komen. Begin 2023 is de verwachting nog dat de snelle rechtstreekse treindienst tussen Groningen en Bremen in 2030 van start kan gaan. Zo is het herstel van de Friesenbrücke naar verwachting eind 2024 gereed en krijgt station Leer komende jaren extra wissels en een extra perron. Ook wordt het baanvak tussen Leer en Oldenburg gedeeltelijk van een tweede spoor voorzien. Bovendien moet het complete Duitse deel van het traject in 2030 geschikt zijn voor 120 km/u.

In juni 2023 wordt bekend dat de lange openingstijden van de nieuwe Friesenbrücke een snelle treindienst in de weg zitten. Als alternatief kunnen extra rechtstreekse stoptreinen gaan rijden, dit kost echter extra opstelcapaciteit in Bremen en Groningen en, zoals nu bekend is geworden, ook een aanpassing van het verbouwde Groningse station in de toestand als waarin het in 2026 gereed komt. Met alle maatregelen kan de alternatieve rechtstreekse treindienst pas in 2036 van start.

Meer over de vernieuwing van station Groningen op groningenspoorzone.nl

Meer informatie over de Wunderlinie op de enigszins gedateerde website

Lees ook “Te weinig ruimte voor Wunderline” op dvhn.nl

Op de afbeelding hierboven het ontwerp van het Groningse emplacement uit het Ruimtelijk Functioneel Ontwerp van ProRail en Movares uit 2015. Hoewel het ontwerp van de stationsomgeving hierna nog is aangepast, wordt het sporenplan nog zoals op de tekening.

Op de foto boven dit artikel de bouwkuip achter het Groningse hoofdstation op 23 april 2023.