In de periode 1994-2008 neemt NS bijna 180 treinstellen van het type DD-IRM in gebruik. In 2014 start de grondige modernisering van de eerste deelserie. Eind februari 2022 maakt NS bekend dat Treinmodernisering Haarlem ook de laatste deelserie gaat moderniseren. Het eerste treinstel wordt eind 2023 in de werkplaats verwacht.

Om het sterk toegenomen reizigersaanbod op te vangen, ontwikkelt NS begin jaren ’90 voor de lange afstanden het Dubbeldeks Interregiomaterieel. Met de komst van het materieel breekt NS met de traditionele vaste treinstelsamenstelling. Feitelijk bestaat een treinstel uit drie of vier rijtuigen die door middel van automatische koppelingen tot eenheid zijn samengevoegd. Vanaf 2001 zijn de oorspronkelijke drie- en vierwagenstellen verlengd tot vier- en zeswagenstellen. De stellen krijgen voor de type-aanduiding een V van Verlengd. Naast de verlenging laat NS nog een groot aantal nieuwe vier- en zeswagenstellen bouwen. In 2008 komt het laatste treinstel in dienst.

Zes jaar nadat NS het laatste treinstel in gebruik neemt, starten bij Treinmoderinsering Haarlem de voorbereidingen voor de revisie en modernisering van de rijtuigen van de eerste generatie VIRM. Hierbij worden ook de rijtuigen meegenomen die voor de verlenging van de treinstellen zijn gebouwd. Het interieur van de treinstellen wordt bij de revisie op hoofdlijnen gelijk gemaakt aan het DDZ-materieel. De oude liftschachten worden omgebouwd tot bagageruimte. De loop van de blauwe banen aan de buitenzijde wordt vrijwel gelijk aan die op de DDZ-stammen. De deuren worden geel met daaromheen een blauwe band.

Prototype 9411 maakt begin juli 2016 een eerste proefrit. Eind augustus is het treinstel aan de pers gepresenteerd. Vervolgens duurt het nog tot half februari 2017 tot de 8637 als eerste gereviseerde treinstel in de reizigersdienst verschijnt. Door de efficiënte inrichting van het moderniseringsproces rolt hierna elke drie weken een compleet gemoderniseerd treinstel uit de hallen van de Haarlemse werkplaats. Voor de renovatie zijn de rijtuigen stuk voor stuk volledig gedemonteerd en vervolgens in 22 productiestations weer helemaal opgebouwd. Met de aflevering van de 8675 is de modernisering van de eerste generatie VIRM eind december 2020 gereed.

Intussen beginnen in de zomer dat jaar de voorbereidingen voor de revisie van de tweede en derde generatie VIRM. De treinstellen krijgen een ander interieur dan hun voorgangers. Naast nieuwe stoelen en een ander thema van de decoraties, krijgen de treinstellen als eerste intercitymaterieel stopcontacten in de tweede klasse. Meest opvallend is misschien wel de compleet nieuwe variant van de NS-huisstijl op de buitenzijde van de stellen. Voortaan zijn de zijwanden grotendeels geel en voorzien van een groot wit NS-logo. De daken zijn blauw en eindigen in de kenmerkende NS-flow in de blauwe koppen. Met de nieuwe kleurstelling neemt na vijftig jaar afscheid het verschil in kleurstelling tussen intercity’s en sprinters.

Begin juni 2021 komen de eerste gemoderniseerde VIRM 2/3-treinstellen in dienst. Nadat alle vierwagenstellen gereed zijn, komt de 8741 in februari 2022 als eerste gemoderniseerde zeswagenstel weer op de baan. Het stel is sinds 2020 het proefstel voor de modernisering van de VIRM 2/3-treinstellen. Omdat de nieuwe NS-huisstijl dan nog niet gereed is, krijgt het stel de kleurstelling van de gemoderniseerde stellen uit de eerste serie. De revisie van de deelseries VIRM 2/3 moet begin 2024 afgerond zijn.

Hoewel er in eerste instantie plannen zijn de treinstellen van de laatste deelserie alleen technisch te reviseren, maakt NS eind februari 2022 bekend dat in het najaar van 2023 het eerste treinstel van de serie VIRM 4 bij Treinmoderinsering Haarlem wordt binnen genomen voor een complete proefrevisie. Volgens plan is het prototype eind 2025 gereed en worden de overige 50 treinstellen van serie VIRM 4 in de periode 2026-2028 gemoderniseerd.

In juli 1991 bestelt NS de eerste serie Interregio-dubbeldekkers. Kenmerkend aan het nieuwe materieel zijn de kleine liften voor de minibar die tussen de trappen zijn ingebouwd. Bovendien is het DD-IRM het eerste materieel bij NS met airconditioning. Voor de 81 treinstellen zijn vijf verschillende rijtuigen ontworpen. Hoewel ieder rijtuig een eigen nummer heeft, krijgt een samengestelde eenheid wel één treinstelnummer. De 34 driewagenstellen zijn ondergebracht in de serie 8200, de 47 vierwagenstellen in de serie 8400. Voor het volgnummer bepaalt het ABv3- of 4-rijtuig, dat in elke samengestelde eenheid aanwezig is, het treinstelnummer. De treinstellen komen tussen 1994 en 1996 in dienst.

In 2000 doet NS een bestelling van maar liefst 252 rijtuigen. Met 128 bakken zijn de driewagenstellen verlengd tot vierwagenstellen en de vierwagenstellen tot zeswagenstellen. De treinstellen zijn respectievelijk ondergebracht in de series 9400 en 8600. De andere 124 bakken vormen nieuwe vier- en zeswagenstammen. Deze krijgen een nummer in de series 9500 en 8700. In september 2001 gaat de 8201 als eerste treinstel voor verlenging naar Talbot/Bombardier in Aachen. Begin 2002 komen de eerste verlengde en nieuwe treinstellen in dienst.

In 2007 bestelt NS nog eens 51 vierwagenstellen. Ook deze stellen vallen binnen de serie 9500. Deze laatste stellen krijgen een afwijkend interieur in een nieuwe kleurstelling. De stoelen hebben een andere bekleding en de rijtuigen krijgen brede trappen. Dit laatste is mogelijk doordat enkele jaren eerder de rijdende minibar is afgeschaft en zo geen liften ingebouwd hoeven te worden. In 2008 neemt NS het laatste treinstel in gebruik.

Op 27 mei 2017 rijdt VIRM 4-treinstel 9568 als intercity van Venlo naar Schiphol bij Hegelsom.

Lees hier het persbericht van NS.

Op de foto boven dit artikel is het gemoderniseerde VIRM-treinstel 9506 op 17 juli 2021 even ten zuiden van Arnhem onderweg van Schiphol naar Nijmegen. Het treinstel is één van de eerste met de nieuwe huisstijl van NS. Ook de treinstellen van de deelserie VIRM 4 krijgen deze kleurstelling.