Op dezelfde dag dat soortgenoot 1251 terugkeert in de rijdende dienst, wordt bekend dat E-loc 1218 na jarenlange stilstand in Blerick aan de collectie van de Stoomtrein Goes – Borsele is toegevoegd. De locomotief gaat hier in de bruine afleveringstoestand als statisch object deel uitmaken van de nog in te richten permanente tentoonstelling over de spoorwegen na de Tweede Wereldoorlog: “Het spoor van de wederopbouw”. 

In de wederopbouwperiode direct na de Tweede Wereldoorlog laat NS verschillende series elektrische locomotieven bouwen. De meest karakteristieke reeks is waarschijnlijk de serie 1200. De serie bestaat slechts uit 25 locomotieven die in 1952 en 1953 in dienst komen. De degelijke machines halen allemaal hun veertig jarig jubileum. Halverwege de jaren ’90 zijn ze echter overbodig. Na de buitendienststelling van de laatste exemplaren in 1998 wil NS de locs zo snel mogelijk slopen. Met het oog op de opkomst van concurrerende goederenvervoerders zijn de laatste locomotieven, in tegenstelling tot eerder terzijde gestelde locs, in opvallend snel tempo ontmanteld en naar de Amsterdamse Westhaven gebracht om gesloopt te worden. Hoewel een deel van de locomotieven nog niet afgeschreven is, zijn alle exemplaren, behalve de 1214 en 1218, al naar Amsterdam overgebracht wanneer de rechter in juli 1998 een sloopverbod instelt. Het verbod houdt in dat NS geen misbruik mag maken van een economische machtspositie en naast de sloper ook andere partijen de kans moet geven de locomotieven aan te schaffen. Door het verbod zijn de twee genoemde locs en de 1208, 1215, 1224 en 1225 van de snijbranders gered. Vier van de zes locomotieven zijn weer dienstvaardig gemaakt voor ACTS. Zo komt de 1218 in maart 1999 in de paars-gele huisstijl van de goederenvervoerder met het nummer 1253 weer in dienst.

Intussen gaan de 1211 en 1221 in juni 1998 naar de Stichting KLOK. Hoewel het de bedoeling is de 1211 dienstvaardig te behouden, blijkt de 1221 in betere conditie en wordt besloten deze loc rijvaardig te houden en de 1211 als onderdelenleverancier te gebruiken. In maart 2000 ruilt KLOK de 1221 voor plukloc 1208 van ACTS. De 1221 komt na een opknapbeurt in mei dat jaar als 1255 bij de goederenvervoerder in dienst. Een jaar later gaat de 1211 naar het Spoorwegmuseum om onderdelen af te staan aan museumloc 1202. Ter compensatie krijgt KLOK voormalige onderdelenleverancier 1201. De 1218 gaat in 2004 als eerste 1200 van ACTS terzijde. In maart 2005 gaat ook deze loc over naar Stichting KLOK. De locomotief is in eerste instantie onderdelenleverancier voor de 1201 die zoveel mogelijk in de originele staat wordt teruggebracht. De kaalgeplukte 1208 is na de komst van de 1218 gesloopt.

In 2011 is de 1218 bij het zestig jarig jubileum van de locomotieven in de roodbruine afleveringstoestand te zien. Na het jubileum is de 1218 verder opgeknapt. De loc doet van juli 2013 tot eind 2014 op de Watergraafsmeer dienst als energieleverancier voor rijtuigen van EETC. In 2017 is 1218 samen met een aantal andere locomotieven door Fairtrains ingeschreven in het Nationaal Voertuigregister. Het is de bedoeling de locomotieven weer rijvaardig te maken zodra de vraag naar locomotieven voor incidentele commerciële inzet toeneemt. In 2018 verhuizen de locomotieven naar Blerick. In de loop der jaren komt er geen vraag naar de locomotieven. Bovendien staan ze sinds 2020 in de buitenlucht bij het museumdepot, wat de locs geen goed doet.

Begin juli 2022 wordt bekend dat de 1218 aan de collectie van de Stoomtrein Goes – Borsele is toegevoegd. De loc is op 10 juli 2022 door Motorpost 3029 van de 2454 Crew van Blerick naar Goes overgebracht. In Goes wordt de locomotief opnieuw opgeknapt om onderdeel te worden van de in te richten tentoonstelling over de spoorwegen in de wederopbouwperiode.

Op 12 november 2011 viert de 80-jarige NVBS het 60-jarig bestaan van de locomotieven van de serie 1200. Voor de gelegenheid zijn alle acht bewaarde exemplaren voor een line-up in Amersfoort verzameld. De 1218 en 1201 zijn voor de gelegenheid teruggebracht in hun afleveringstoestand.

De Stoomtram, later Stoomtrein Goes – Borsele is in 1971 opgericht en start direct in 1972 na het staken van het goederenvervoer op de tramlijnen door Zuid-Beveland met de exploitatie van de vroegere tramlijn tussen Goes en Oudelande als museumspoorlijn. De SGB maakt in Goes gebruik van het tractiegebouw dat in 1927 is neergezet als depot en werkplaats voor de nieuwe motorrijtuigen die op de Zeeuwse tramlijnen rijden. In de jaren na de eeuwwisseling is het emplacement in Goes ingericht als museumterrein. Zo is in 2001 één van de overbodige seinhuizen uit Middelburg naar het terrein overgebracht. Een jaar later volgt de monumentale goederenloods van de Zeeuwse hoofdstad. Ook andere historische elementen worden aan het emplacement toegevoegd.

In de periode 2010-2014 is het tractiegebouw geheel gerenoveerd. Vanaf eind 2020 wordt het emplacement opnieuw ingericht. Zo wordt onder andere het perron aangepast. Ook wordt de voormalige fabriekshal van Allan uit Rotterdam uit 1916 die in mei 2017 is gedemonteerd op het terrein herbouwd. Op het terrein komt een permanente tentoonstelling over de spoorwegen in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor schaft de SGB onder andere DE-loc 2424 aan. Ook wordt een NS 2000 gereconstrueerd met de naar Nederland gehaalde DE-loc USATC 7989. Ook de 1218 gaat deel uitmaken van de tentoonstelling “Het spoor van de wederopbouw”.

Op de foto hierboven een groot deel van de bewaarde locomotieven uit de serie 1200 is tijdens het Rail & Road Event op 25 mei 2019 in Blerick aanwezig. Op het terrein voor de voormalige wagenwerkplaats staan van links naar rechts de 1218, 1252, 1254, 1255 en 1251 opgesteld. Terwijl de 1218 naar de SGB is en de 1251 in dienst is bij Railexperts, krijgen ook de andere drie locomotieven binnenkort een nieuwe bestemming.

Op de foto boven dit artikel wordt het convooi voor de overbrengingsrit van Blerick naar Goes gereed gemaakt. Naast Motorpost 3029 is ook een verblijfswagen van de 2454 Crew aanwezig. Deze zal uiteindelijk achter de inmiddels redelijk desolate 1218 geplaatst worden. Blerick, 10 juli 2022.