Nadat al verschillende commerciële vervoerders bij de ACM aanvragen indienen voor het aanbieden van nieuwe treindiensten in het kader van Open Toegang van het spoorwegnet, dient de Stichting Hondekop eind september 2023 als eerste museumvereniging het verzoek in om reizigers te gaan vervoeren tussen Utrecht Centraal en het Spoorwegmuseum.

Naast commerciële vervoerders wil nu ook de eerste museumvereniging in het kader van Open Toegang een treindienst op het hoofdrailnet aanbieden. Stichting Hondekop doet op 25 september 2023 bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een aanvraag om een treindienst tussen Utrecht Centraal en het Spoorwegmuseum in het Maliebaanstation te verzorgen. De treinen moeten tijdens de reguliere openingstijden van het museum en bij evenementen gaan rijden. De eerste en laatste slag is van en naar Amersfoort Centraal gepland. De stichting wil de treindienst in de loop van 2025 opstarten. Naast het eigen materieel, wordt in de aanvraag ook gesproken over diverse Plan V-treinstellen. Hierbij gaat het vermoedelijk om het materieel van de Stichting 2454 Crew.

De stichting is in 1995 opgericht voor het behoud van een vierwagenstel van het type Materieel ’54. Dan nog Stichting Mat. ’54 Hondekop-Vier is sinds februari 1996 eigenaar van treinstel 766. In 2015 is ook het enige bewaarde Benelux-treinstel, de 220.902 van de NMBS, aan de collectie toegevoegd. De naam van de stichting wijzigt na de overname van het tweede treinstel in Stichting Hondekop.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het opknappen en rijvaardig maken van de 220.902 en is de 766 compleet gereviseerd. Laatstgenoemd treinstel wordt al sinds jaar en dag gebruikt voor het rijden van gezelschapstreinen en andere speciale ritten. Voor het rijden van deze treinen is de stichting afhankelijk van NS-personeel. Door het personeelstekort bij NS komt de 766 echter de laatste jaren vrijwel niet meer op de baan en zijn er naast de reguliere bijdrages van donateurs nog amper inkomsten.

De pendeldienst tussen Utrecht Centraal en het Spoorwegmuseum rijdt voor het eerst in 1989. De treinen rijden dat jaar in het kader van het 150-jarig bestaan van de spoorwegen in Nederland. In 2005 is de treindienst definitief in het Spoorboekje opgenomen. De treinen rijden tot eind 2008 net als in 1989 via het emplacement bij Utrecht Lunetten. Vanaf december 2008 keren de treinen in Driebergen-Zeist. Vanaf zomer 2010 maken de treinen kop in Blauwkapel. Incidenteel rijden ze van en naar Amersfoort. De treindienst is een samenwerking tussen het Spoorwegmuseum en NS en wordt, op enkele uitzonderingen na, uitgevoerd met regulier NS-materieel.

Naast de pendeltrein vanuit Utrecht Centraal rijdt van 2007 tot 2015 bijna maandelijks de zogenaamde Heimwee Express een weekend lang via verschillende routes een korte rit vanuit het Spoorwegmuseum. De trein is met vrijwel al het rijvaardige reizigersmaterieel van het museum uitgevoerd. Met de inzet van museummaterieel van de Stichting Hondekop keert de nostalgische sfeer op de sporen rond het museum terug.

De treinen van Stichting Hondekop moeten naast de reguliere treinen over het gedeeltelijk enkelsporige traject naar het Maliebaanstation gaan rijden. De stichting heeft onderstaande indicatieve dienstregeling opgesteld:

Treinvervoerders mogen zogenaamde opentoegangsdiensten aanbieden zolang deze diensten het economisch evenwicht van een concessie niet in gevaar brengen. Treinvervoerders die deze diensten willen gaan aanbieden moeten dit melden, waarna de ACM de melding publiceert. Belanghebbenden (concessiehouders en concessieverleners) kunnen de ACM binnen een maand na de melding vragen om te onderzoeken of het economisch evenwicht in gevaar komt, als zij hier voldoende aanwijzingen voor hebben.

Meer informatie over de aanvraag van Stichting Hondekop bij de ACM op acm.nl

Op de foto boven dit artikel steekt de 766 van de Stichting Hondekop met de deelnemers van Ome Joop’s Tour, onderweg van Groningen naar ‘s-Hertogenbosch op 28 juli 2018 de Maas bij Ravenstein over.