In 2018 start de omvangrijke verbouwing van het Groningse hoofdstation. Eind maart 2023 start aan de zuidzijde van het monumentale stationsgebouw het uitgraven van de bouwkuip waar in de toekomst de genoemde voetgangerspassage, de fietstunnel en een fietsenstalling met ruimte voor 5.000 fietsen moeten komen.

In 2018 starten de omvangrijke verbouwing van het Groningse hoofdstation. Bij de verbouwing verdwijnt onder andere het opstelterrein aan de achterzijde van het emplacement en worden de meeste kopsporen doorgaande sporen. Voor de toegang tot de perrons en de beide zijden van het stationsgebied wordt een brede voetgangerspassage aangelegd. Aan de zuidzijde van het station komen een nieuw busstation en een nieuwe fietsenstalling. Aansluitend worden hiervoor respectievelijk een bus- en fietstunnel aangelegd.

Eind maart 2023 begint aan de zuidzijde van het monumentale stationsgebouw de zogenaamde tweede fase van de verbouwing. Hierbij wordt de bouwkuip tussen de sporen en het stationsgebouw tot 10 meter onder NAP uitgegraven. In het gat komt in de toekomst de genoemde voetgangerspassage, de fietstunnel en daaronder een fietsenstalling met ruimte voor 5.000 fietsen. Boven de onderdoorgangen komen uiteindelijk vier perrons met zeven sporen waar treinen aankomen en vertrekken.

De bouwkuip ligt tussen stationsgebouw en de sporen in. Regelmatige bezoekers aan het Groningse hoofdstation kunnen in de komende acht weken vanaf het perron het steeds dieper wordende gat zien ontstaan. Tot 3 meter onder NAP wordt de grond nog op de reguliere manier met graafmachines uitgegraven en met kiepwagens via een hulpbrug weggevoerd uit de bouwkuip. Hierna wordt de kuip gevuld met water zodat tegendruk voor de wanden ontstaat en deze niet kunnen instorten. Via drijvende pontons kunnen graafmachines de kuip vervolgens tot 7,5 meter onder NAP uitgraven. Ook de kiepwagens kunnen met de afgevoerde grond over de pontons rijden. De laatste 2,5 meter grond wordt via pompen aan de giek van de graafmachines omhoog gezogen. De grond wordt via leidingen onder de sporen naar het gronddepot op het bouwterrein gepompt.

De complete verbouwing van het Groningse stationsgebied moet in 2026 gereed zijn. Hieronder een impressie van de fietstunnel met daaronder de fietsenstalling die uiteindelijk in de bouwkuip gebouwd gaan worden. De tekening is afkomstig van discovergroningen.com. Op deze website staan nog 10 impressies van de toekomstige situatie in en om het Groningse hoofdstation.

Ook buiten de bouwkuip wordt volop gewerkt aan de vernieuwing van het Groningse hoofdstation. Zo start in november 2021 de conservering van de luchtbrug met aangebouwd seinhuis uit 1932. In februari 2022 worden het seinhuis en de brug naar de westzijde van het eilandperron getakeld om plaats te maken voor de bouwkuip voor de nieuwe reizigerstunnel, fietstunnel en fietsenstalling. In 2025 wordt het geheel teruggeplaatst en geïntegreerd in het nieuwe stationsgebied. De oude trappen keren niet terug maar worden vervangen door een ranker ontwerp. Het is nog niet bekend welke invulling het gebouw krijgt.

Lees meer over de vernieuwing van station Groningen op groningenspoorzone.nl

Update: Op de afbeelding hierboven het beeld in de bouwkuip op 23 april 2023. De graafmachines staan inmiddels op drijvende pontons.

Op de foto boven dit artikel staan op 26 maart 2023 de graafmachines klaar voor het uitgraven van de bouwkuip aan de achterzijde van het monumentale Groningse stationsgebouw.