25 juni 2024

Het CBS meldt in juni 2024 dat in 2023 39,3 miljoen ton aan goederen over het spoor is vervoerd. Dat is 11,5 procent minder dan in topjaar 2022. De cijfers van 2023 zijn in tien jaar niet meer zo laag geweest. Voornaamste oorzaken van de daling zijn het sterk verminderde kolenvervoer naar Duitsland en de flinke afname van het containertransport.

Het CBS meldt op 25 juni 2024 dat in 2023 39,3 miljoen ton aan goederen over het spoor vervoerd is. Dat is 11,5 procent minder dan in topjaar 2022, waarin juist het hoogste vervoerde gewicht ooit gemeten wordt. De cijfers van 2023 zijn net iets lager dan in 2014 al dus al tien jaar niet meer zo laag geweest. Voornaamste oorzaken van de daling zijn het sterk verminderde kolenvervoer naar Duitsland en de flinke afname van het containertransport wat traditioneel het belangrijkste aandeel in het goederenvervoer per spoor heeft.

Daling in alle soorten goederen

Bijna 44 procent van het totale per trein vervoerde gewicht aan goederen wordt in containers vervoerd. In 2023 neemt het totaalgewicht van het containertransport met ruim 11% af tot 17,3 miljoen ton. Terwijl het vervoer van en naar populaire landen als Duitsland en Italië met enkele procenten afneemt, is het containertransport binnen Nederland met bijna 30% afgenomen. Zo komt in november 2022 al een eind aan de frequent rijdende Coevorden-shuttle tussen de Rotterdamse haven en de Drentse grensplaats.

Het vervoer van kolen en metaalertsen is na het containertransport het vaakst voorkomende vervoer over het Nederlandse spoor. Het vervoer van kolen daalt in 2023 met 22% ten opzichte van 2022. Het vervoer van ertsen daalt met bijna 5%.

Het vervoer van metaal neemt met 10% af ten opzichte van 2022. Het vervoer van chemische producten daalt slechts met 3,7%.

Daling in alle richtingen

Verreweg het grootste deel van de goederen die per spoor vervoerd worden, is traditiegetrouw in Nederland geladen en wordt in het buitenland gelost. Van al deze goederen heeft bijna driekwart Duitsland als bestemming. De totale goederenstroom van Nederland naar het buitenland daalt in 2023 tot 24 miljoen ton. Dat is 12% minder dan een jaar eerder. Belangrijke oorzaak is dat ruim 22% minder kolen naar Duitsland is vervoerd.

In totaal is ruim 10 miljoen ton goederen naar Nederland vervoerd. Dit is slechts 4% minder dan in 2022. De afname wordt vooral veroorzaakt door de verminderde aanvoer van metaalertsen en andere delfstoffen. Dit is bijna 40% lager dan vorig jaar. Ook het aantal goederen dat met containers wordt ingevoerd is met ruim 10% gedaald. De daling van de aanvoer is vooral gecompenseerd door volle treinen met graan en maïs. De aanvoer van dit en ander bulkvervoer stijgt in 2023 met ruim 45%.

Het goederenvervoer binnen Nederland is met ruim 27 gedaald. Daarnaast is de doorvoer van goederen, bijvoorbeeld tussen Duitsland en België via Nederland met bijna 16% gedaald ten opzichte van 2022.

Hierboven twee grafieken met daarop de duidelijke afname van het goederenvervoer per spoor zoals gepubliceerd door het CBS.

Lees het complete bericht over de afname van het goederenvervoer over het spoor in 2023 met veel meer cijfers op cbs.nl

Op de foto boven dit artikel is DB Cargo Vectron 193 336 op 11 mei 2024 bij Bathmen met de Nosta-Shuttle onderweg van Osnabrück naar de Sloehaven. De containershuttle is één van de vaste verbindingen tussen de Nederlandse havens en het Duitse achterland.