In oktober 2021 is E-loc 1225 aan het Stadsmuseum in Tilburg aangeboden. De locomotief, die bijna 65 jaar op het Nederlandse spoorwegnet rondrijdt, is een halve eeuw in de stad in onderhoud en vormt als zodanig een waardevolle toevoeging tussen de monumenten van het voormalige werkplaatsterrein in Spoorzone013.

Met de sluiting van de werkplaatsen van Nedtrain wordt in 2011 het startsein voor de ontwikkeling van Spoorzone013 gegeven. Het werkplaatsterrein in Tilburg is de daaropvolgende jaren, samen met het voormalige rangeerterrein ten westen van het station, omgevormd tot gevarieerd gebied met diverse bestemmingen. De spoorgeschiedenis krijgt een prominente plek in de vorm van diverse spoorse verwijzingen en het behoud van een groot deel van de voormalige werkplaatsgebouwen. Ook zijn enkele oude rijtuigen en een goederenwagon in de spoorzone neergezet. Ondanks dat ‘Tilburg’ een echte locomotievenwerkplaats is, ontbreekt een locomotief nog in het gebied. Hier komt wellicht in afzienbare tijd verandering in. Begin oktober 2021 is tijdens de zogenaamde NS-collectiedag in de LocHal naast diverse voorwerpen en verhalen die met de voormalige werkplaats te maken hebben, ook E-loc 1225 aan het Stadsmuseum Tilburg aangeboden. De locomotieven van de serie 1200 zijn maar liefst een halve eeuw in onderhoud in Tilburg. Ook de modernisering van de 25 locomotieven tussen 1978 en 1983 vindt plaats in Tilburg.

Nadat eerdere plannen om een locomotief van de serie 1100 van de SGB naar Tilburg te halen niet doorgaan, wordt geprobeerd de, in de bruine afleveringstoestand teruggebrachte, 1218 in de Spoorzone geplaatst te krijgen. De locomotief is echter voor een groot deel nog met asbest geïsoleerd. Verwijdering hiervan brengt hoge kosten met zich mee. Nu is het de beurt aan de 1225 die onder nummer 1252 nog tot 2017 op het Nederlandse spoorwegnet rijdt. De loc gaat in 1998 bij NS uit dienst en gaat een jaar later als 1252 bij ACTS rijden. In 2002 is de loc Tsjechië gereviseerd en asbestvrij gemaakt. Vanaf 2010 rijdt de 1252 bij EETC. Ter gelegenheid van het 175-jarig jubileum van de spoorwegen in Nederland krijgt de loc in april 2014 een zwart-witte kleurstelling. De locomotief is hiermee gelijk aan het voorbeeld dat Märklin enkele maanden eerder al op de markt brengt. Met de kleuren van de jubileumeditie van de 1200 maakt de modeltreinbouwer een knipoog naar de kleuren uit het stoomtijdperk. In 2015 rijdt de zwarte 1252 met een aangepaste bestickering het eerste seizoen van het Panorama Rail Restaurant, de latere Dinner Train. Het daaropvolgende twee jaar dient de 1252 nog als reserveloc. In juni 2017 is de loc terzijde gesteld en in Blerick opgeborgen.

Dankzij de medewerking van de eigenaren van de locomotief is de 1252 als alternatief voor de 1218 aangeboden voor in het collectie-project van het Stadsmuseum. Als het allemaal lukt, heeft Tilburg eindelijk een locomotief als monument in de Spoorzone. Het is nog niet bekend in welke kleurstelling de locomotief uiteindelijk te zien zal zijn.

Op de foto boven dit artikel is E-loc 1225 te zien als de zwarte 1252 van EETC in de jubileumuitvoering ter gelegenheid van 175 jaar spoor in Nederland. Amersfoort, 17 mei 2014.

E-loc 1225 komt in januari 1953 in bruine kleurstelling bij NS in dienst. Na enkele jaren krijgt de loc de Berlijns blauwe kleurstelling. In 1981 is de loc gereviseerd en geel-grijs geschilderd. In maart 1998 gaat de 1225 bij NS terzijde. Een jaar later komt de loc als 1252 in blauw-gele kleurstelling in dienst bij ACTS. Hier gaat de loc in november 2007 terzijde. In juli 2010 komt de loc bij EETC in dienst. Ter gelegenheid van 175 jaar spoor in Nederland krijgt de loc in 2014 een nieuwe zwarte beschildering. Vanaf augustus 2015 huurt Railpromo de loc voor de inzet voor het Panorama Rail Restaurant, de latere Dinner Train. In de zomer van 2016 gaat de 1252 als reserveloc over naar Railpromo Fleet Services. In juni 2017 is de loc met verlopen ATB-keuring buiten dienst gesteld en in Blerick opgeborgen.

Tijdens het Rail & Road Event 2019 in Blerick is een groot deel van de bewaarde locomotieven uit de serie 1200 aanwezig. Op het terrein voor de voormalige wagenwerkplaats staan de 1218, 1252, 1254, 1255 en 1251 opgesteld. Blerick, 25 mei 2019.