De bekende dassenburcht onder het spoor bij Molkwerum blijkt op maandag 13 maart 2023 zo groot dat ProRail het treinverkeer tussen Workum en Stavoren per direct stillegt om verzakking van het spoor te voorkomen. Dassen zijn als wilde dieren beschermd met de Natuurbeschermingswet waardoor ze niet zomaar verjaagd of verstoord mogen worden. Omdat ze deze periode hun jongen krijgen, duurt het waarschijnlijk tot juni voordat ProRail het baanlichaam weer kan herstellen.

De das is in Nederland aan een opmars bezig. De dieren bouwen hun burcht in zandgrond zoals bijvoorbeeld in een kleine heuvel, een dijk of het talud van een weg of spoorlijn. Zo zijn er inmiddels rond het Nederlandse spoor al 40 dassenburchten bekend. Sinds een jaar of acht woont ook een aantal dassen in het baanlichaam van het spoor bij Molkwerum aan de spoorlijn tussen Leeuwarden en Stavoren. Omdat de das een beschermde diersoort is, kan ProRail niet veel meer dan de bekende dassenburchten onder en rond het spoor extra in de gaten houden.

Trillingen van het treinverkeer zorgen ervoor dat de een deel van de dassenburcht bij Molkwerum in de zomer van 2022 instort waardoor het spoor verzakt. Na het herstelwerk wil ProRail maatregelen nemen om de dassen van deze locatie te laten vertrekken. Zo moet even verderop een nieuwe kunstburcht komen waar de dassen naartoe zouden moeten verhuizen.

Terwijl de maatregelen bij Molkwerum nog altijd in voorbereiding zijn, blijkt de bestaande burcht op maandag 13 maart 2023 inmiddels zo groot dat de stabiliteit van de spoorbaan ernstig in het geding komt. De burcht bestaat intussen uit tientallen gangen en holen die onder de druk van een passerende trein steeds makkelijker zouden kunnen bezwijken. Op die dag legt ProRail om 16:00u het treinverkeer tussen Workum en Stavoren dan ook per direct stil. De infrabeheerder gaat hierna in overleg met de overheid om mogelijke maatregelen te bespreken om het treinverkeer te kunnen hervatten. In tegenstelling tot de waterschappen hebben Rijkswaterstaat en ProRail geen generieke ontheffing waardoor ze dassenburchten standaard mogen verwijderen. Omdat de das als beschermde diersoort onder de Natuurbeschermingswet valt, is het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing echter niet eenvoudig. Beschermde dieren mogen niet zomaar verjaagd of verstoord worden. Omdat het inmiddels voorjaar is en de dassen deze periode hun jongen krijgen, is het verhuizen van de dieren dus vrijwel onmogelijk.

Update: ProRail start op 19 maart 2023 bij Molkwerum met de aanleg van de geplande kunstburcht. Hierna wordt met ecologen een plan gemaakt om de dassen te laten verhuizen. Hiervoor is echter genoemde ontheffing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nodig. Wanneer de dassen verhuisd zijn kan de oude burcht afgesloten worden en de spoordijk worden hersteld. Tot die tijd worden reizigers tussen Workum en Stavoren met bussen vervoerd.

Op 21 maart 2023 constateert ProRail dat ook de dassenburcht bij het Brabantse Esch, even ten noorden van Boxtel, gedeeltelijk op instorten staat. Om 13:00u legt de infrabeheerder dan ook het treinverkeer tussen ‘s-Hertogenbosch en Boxtel stil. Omdat dit baanvak aanzienlijk meer treinverkeer kent, is ProRail inmiddels in gesprek met het ministerie van IenW om sneller actie te kunnen ondernemen. In afwachting van een oplossing is het treinverkeer in ieder geval tot woensdag 29 maart gestremd. Ook de Brabantse dassenburcht is al een aantal jaar bij ProRail bekend. Zo verlaagt de infrabeheerder de baanvaksnelheid ter hoogte van de burcht in april 2022 al naar 80 km/u. Sinds enige tijd mogen treinen nog maar met 40 km/u over de burcht.

Inmiddels zijn bij ProRail 40 locaties bekend waar dassen rond en onder het spoor wonnen. Wanneer in de buurt van het spoor een dassenburcht is gesignaleerd, houdt de infrabeheerder samen met de Stichting Das & Boom de locatie extra in de gaten om te kijken of en in welke mate het spoor verzakt. Bij een kleine verzakking, wordt vaak een tijdelijke snelheidsbeperking ingevoerd en het spoor hersteld. In extreme gevallen moet het treinverkeer worden stilgelegd om het spoor te herstellen. Hierbij doet ProRail zoveel mogelijk om herhaling te voorkomen. Omdat de das een beschermde diersoort is, krijgt de infrabeheerder hierbij hulp van gespecialiseerde ingenieursbureaus en ecologen. De plannen van ProRail moeten altijd voor een ontheffing langs de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De RVO heeft normaliter dertien weken nodig voor de behandeling van een dergelijke aanvraag. Als de RVO de aanvraag goedkeurt, volgt er nog een hele procedure waarbij de dassen gemotiveerd moeten worden om zich te verplaatsen. Hier krijgen de dieren tot twee weken de tijd voor.

Lees hier meer over het beleid van ProRail ten opzichte van dassen in het algemeen

Lees hier meer over de aanpak in Molkwerum

Lees hier meer over de stremming in Brabant

ProRail houdt belangstellenden onder andere op hun Facebookpagina op de hoogte van de ontwikkelingen en (voorbereidende) maatregelen.

Update: Op 23 maart 2023 wordt bekend dat de RVO toestemming heeft gegeven om beide dassenburchten te verwijderen. Op 24 april moet het treinverkeer bij Molkwerum weer worden hervat. De treinen tussen ‘s-Hertogenbosch en Boxtel gaan 29 maart alweer rijden.

Lees hiervoor bijvoorbeeld dit artikel van nos.nl

Op de foto boven dit artikel vertrekt Arriva-WINK 617 op 17 april 2021 als stoptrein van Leeuwarden naar Stavoren uit Hindeloopen. Vanaf 13 maart 2023 keren de treinen uit Leeuwarden in Workum en zijn reizigers in Hindeloopen, Koudum-Molkwerum en Stavoren maandenlang op vervangend busvervoer aangewezen.