Tijdens de coronapandemie zijn er diverse regelingen om bedrijven en verenigingen die door de overheidsmaatregelen in de financiële problemen komen, te ondersteunen. Ondanks dat Stichting Hondekop ook twee jaar lang amper inkomsten heeft, kan de stichting geen aanspraak maken op de verschillende regelingen. Om museumstel 766 toch het noodzakelijke onderhoud te geven en de Benelux-hondekop 220.902 verder op te knappen, heeft de stichting een aantal crowdfundingsacties opgestart.

In 1995 is speciaal voor het behoud van een vierwagenstel van het type Materieel ’54 de Stichting Mat. ’54 Hondekop-Vier opgericht. De stichting is sinds februari 1996 eigenaar van treinstel 766. Het treinstel rijdt in zowel de geel-blauwe intercity kleuren, de gele NS-huisstijl als in de oorspronkelijke groene kleurstelling jarenlang diverse ritten door het land. Van 2010 tot 2016 krijgt de 766 een grondige revisie, hierbij is ook de in 1978 verdwenen bagageruimte weer gereconstrueerd. Intussen is in 2015 ook het enige bewaarde Benelux-treinstel, de 220.902 van de NMBS, aan de collectie toegevoegd. In juli 2017 is het treinstel van Leuven naar Roosendaal overgebracht om te worden gereviseerd en uiteindelijk weer rijvaardig te worden gemaakt. De naam van de stichting wijzigt na de overname van het tweede treinstel in Stichting Hondekop.

Door de coronapandemie en de daaropvolgende maatregelen van de overheid is het voor Stichting Hondekop twee jaar lang vrijwel onmogelijk om nog inkomsten te genereren. Treinstel 766 kan amper worden ingezet voor gezeschapsritten en omdat de stichting bijvoorbeeld geen vaste museumlijn heeft, kan geen aanspraak gemaakt worden op gemeentelijke en provinciale fondsen. Omdat er ook geen duidelijke omzetderving is, kan de stichting ook geen beroep doen op de landelijke regelingen.

De kosten van het noodzakelijke onderhoud aan de 766 blijven echter doorgaan en ook de verdere revisie van de 220.902 is uiteraard nog steeds een doel van de stichting. In een brandbrief aan de donateurs geeft de Stichting Hondekop een overzicht van enkele aankomende kostenposten:

  • De remkranen van Mat’54 zijn van een speciaal type. Een goede revisie kan alleen door de fabrikant Oerlikon in Zwitserland worden uitgevoerd. Kosten € 2.000 per stuk (2 stuks)
  • Voor het terugbouwen van het interieur van de eerst behandelde bak van de Benelux Hondekop zijn diverse vervangende wand- en plafonpanelen nodig. Kosten € 2.500
  • Twee compressoren kunnen een revisie gebruiken. Kosten € 6.000 per stuk
  • Vanuit EU/ILenT noodzakelijk certificeringstraject om de stichting officieel als ter zake deskundige onderhouder van het eigen materieel te bestempelen. Indicatie kosten: € 7.500
  • Afronding revisie twee draaistellen van de Benelux Hondekop. Openstaand nog € 10.000

Om de kosten te dekken zoekt Stichting Hondekop hulp van mensen die weg weten in het doolhof van subsidies en fondsen. Daarnaast start de stichting een aantal individuele crowdfundingsacties voor de verschillende projecten. Uiteraard kunnen ook niet-donateurs hun bijdrage leveren.

Stichting Hondekop heeft voor de crowdfunding een speciale website in het leven geroepen. Hier is onder andere een contactformulier te vinden. Twee crowdfundingsacties zijn inmiddels opgestart:

Op de foto boven dit artikel rijdt de 766 op 15 september 2018 bij Teuge. Het museumstel maakt die dag vanuit Hardenberg een rondrit door Nederland.