In oktober 1884 neemt de GOLS de spoorlijn Ruurlo – Hengelo in gebruik. Vanaf de jaren ’20 wordt belang van de GOLS-lijnen al snel minder. In oktober 1936 staakt NS het reizigersvervoer tussen Boekelo en Hengelo. Een jaar later eindigt ook het reizigersvervoer op de rest van de verbinding. Verschillende delen van de lokaallijn zijn diezelfde periode ook voor het goederenvervoer gesloten en opgebroken. In mei 1972 beëindigt NS het goederenvervoer op de resterende trajecten Hengelo – Haaksbergen en Neede – Borculo. Terwijl het laatstgenoemde baanvak hierna is opgebroken, neemt de Museum Buurtspoorweg het baanvak Haaksbergen – Boekelo in gebruik voor toeristische ritten.

NS staakt in oktober 1937 reizigersvervoer op het complete traject Ruurlo – Neede – Haaksbergen – Boekelo. Op de baanvakken Ruurlo – Borculo en Neede – Haaksbergen is tegelijkertijd het goederenvervoer opgeheven. Beide lijnen zijn vrijwel direct hierna opgebroken en zijn nagenoeg niet meer terug te vinden in het landschap. In 1942 is ook het baanvak Neede – Borculo opgeheven en opgebroken. Het traject is echter in 1948 herlegd en opnieuw in gebruik genomen voor het goederenvervoer. Datzelfde jaren verdwijnen de sporen van de GOSM op het emplacement. Het stationsgebouw is in 1956 gesloopt. Door de verlegging van de loop van de Berkel rond Borculo krijgt de spoorlijn naar Neede in 1966 een nieuwe betonnen spoorbrug over de nieuwe loop van de rivier. Enkele jaren later verdwijnt de oude 35 meter lange boogbrug over de oude loop van de Berkel uit de stad. De oude spoorbrug dienst sinds het opbreken van de rails als fietsbrug.

De nieuwe brug kent slechts zes jaar spoorwegvervoer. In 1972 sluit NS de spoorlijn. De daaropvolgende jaren verdwijnt het tracé grotendeels uit het landschap. Naast de nieuwe brug over de Berkel zijn er tussen Borculo en Neede nog twee oude spoorbruggen terug te vinden. Ook zijn enkele delen van het baanlichaam in gebruik als wandel- en fietsroute. De foto’s op deze pagina zijn gemaakt op 26 april 2018, tenzij anders vermeld.

Terwijl het tracé tussen Ruurlo en Borculo vrijwel is weggevaagd, duikt de spoordijk even ten zuidwesten van Borculo weer op als een verharde weg met de bijpassende naam Spoordijk. Op de foto het is de aansluiting van de Spoordijk op de Lebbenbruggedijk richting Ruurlo te zien. De voormalige spoordijk even ten zuidwesten van Borculo. Voormalige eigendomsgrenssteen van de GOLS even buiten Borculo. Na het verdwijnen van de spoorlijn is het voormalige tracé te herkennen in de bestrating van de naoorlogse woonwijken. Na de Spoordijk loopt het tracé over in de Prins Bernhardstraat.
Na de Prins Bernhardstraat volgt de Graaf Wichmanstraat het oude tracé. Bij de kruising met de Spoorstraat begint het vroegere stationsemplacement van Borculo. Delen van het terrein zijn ook in 2018 nog niet opgevuld. Een groot deel van het vroegere emplacement is in gebruik als parkeerterrein. Een ander deel verdwijnt onder een Aldi-supermarkt. Het tracé ten oosten van het voormalige station verdwijnt pas in de loop van de jaren '70 en is grotendeels nog te herkennen als groenstrook tussen diverse bedrijfsgebouwen. De nieuwe spoorbrug over de Berkel gezien richting Borculo.

In Borculo is de loop van de vroegere spoorlijn goed te volgen. De lijn loopt van het zuidwesten van de stad met een grote boog om de oude binnenstad naar het oosten. Na het verdwijnen van het baanvak naar Ruurlo is de stad steeds verder naar het westen uitgebreid. De loop van de spoorlijn is echter nog te herkennen aan de ligging van de Prins Bernhardlaan en de Graaf Wichmanstraat. Bij de kruising tussen de laatstgenoemde straat en de Spoorstraat begint het vroegere stationsemplacement. Naast het GOLS-station zijn ook het tramstation en een remise van de GOSM hier te vinden. Het uitgestrekte terrein is inmiddels vrijwel geheel in gebruik als parkeerplaats. Ook is een vestiging van de Aldi midden op het terrein neergezet. Na de supermarkt is het oude tracé te volgen via de Stationsweg. Na de kruising met de Harperinkskamp loopt het tracé als groenstrook tussen verschillende bedrijfsgebouwen door. Op de plek waar sinds eind jaren ’60 de nieuwe loop van de Berkel ligt, is de nieuwe betonnen spoorbrug nog altijd aanwezig. Na de kruising met de Hekweg is de ligging van de vroegere spoorlijn alleen nog te herkennen aan het slotenpatroon tussen de weilanden. Even ten westen van de Scherpenoordsdijk zijn door ruilverkaveling echter ook de sloten geen herkenningspunt meer. Bij de kruisingen met diverse wegen is de ligging van de vroegere spoorwegovergang nog terug te zien als hobbel in de weg. Halverwege Borculo en Neede vormt een deel van het oude tracé een deel van de ontsluitingsweg naar enkele huizen.

Vanaf de vroegere kruising met de Giffelerweg is de oude spoordijk weer te volgen als onverhard wandel- en fietspad. Het pad kent nog twee oude spoorbruggen. De gerestaureerde 15 meter lange brug over de Bolksbeek is zelfs een gemeentelijk monument. Enkele honderden meters verder ligt een kleinere brug over een naamloze watergang. Even voor Neede komt de lijn samen met de vroegere spoorlijn Neede – Hellendoorn.

Rond de voormalige overweg in de Scherpenoordsdijk is het voormalige baanlichaam aan beide zijden in gebruik als toegang tot de nabijgelegen weilanden. In de weilanden zelf is het tracé alleen nog aan de lichte verkleuring in het gras te herkennen. Op de foto is het tracé richting Neede te zien. Halverwege Borculo en Neede komt het voormalige spoorwegtracé weer tevoorschijn als deel van een ontsluitingsweg naar enkele woningen. Op de foto is het tracé richting Borculo te zien. In de Giffelerweg is de ligging van de vroegere spoorwegovergang nog duidelijk te herkennen. Links van de weg is de spoordijk volledig uitgevaagd. Rechts van de weg begint op de oude spoordijk het wandel- en fietspad naar Neede. De oude spoorbrug over de Bolksbeek is sinds de sluiting van de spoorlijn in gebruik als voetgangers- en fietsbrug. Van 1946 tot 1948 ligt de brug in Eibergen over de Berkel. De oorspronkelijke spoorbrug is hier door de sterke stroming van de rivier in het water gestort.
Nogmaals de voormalige spoorbrug over de Bolksbeek, gezien richting Borculo. Nog geen 300 meter van de brug over de Bolksbeek is nog een kleine voormalige spoorbrug te zien. De spoordijk even voor Neede, gezien richting Borculo. Even ten westen van Neede komt de lijn uit Borculo samen met de later aangelegde lijn uit Hellendoorn. Terwijl de eerstgenoemde spoorlijn links een rechte lijn in het landschap vormt, buigt de lijn naar Hellendoorn bijna 90 graden af.