Materieel '54 treinstel 381 heeft tijdens een afscheidsrit als treinstel 348 op 5 juni 1995 een tussenstop op de Haagse Binckhorstboog.Wanneer de NRS de spoorlijn Den Haag – Gouda aanlegt, kruist deze de Oude Lijn van de HSM tussen Amsterdam en Rotterdam gelijkvloers. In 1871 wordt een verbindingsboog tussen beide Haagse stations aangelegd. Deze verbinding wordt enkel voor het uitwisselen van materieel en wat goederenvervoer gebruikt. Van vervoer van reizigers is vooralsnog geen sprake. Zij zijn aangewezen op een omnibusdienst tussen beide stations. In de loop der jaren worden verschillende pogingen gedaan om een reizigersdienst op te zetten. Beide spoorwegmaatschappijen zitten elkaar hierbij behoorlijk dwars. Ook als de expoitatie van de NRS-lijnen in 1890 overgaat naar de Staatsspoorwegen, blijft een reizigersverbinding tussen beide stations uit. Pas in 1896 worden voor het eerst reizigers tussen de stations HS en SS vervoerd. Ruim tien jaar later wordt de Oude Lijn verhoogt en verdwijnt de gelijkvloerse kruising tussen beide spoorlijnen. De verbindingsboog blijft en wordt in 1938 geelektrificeerd.

In 1968 wordt het station Hollands Spoor ook vanuit Gouda rechtstreeks bereikbaar. Dat jaar wordt de verbindingsboog langs de Binckhorst geopend. De boog is geelektrificeerd, maar niet bestemd voor reizigersvervoer. Met het oog op het nieuw te bouwen Centraal Station wordt vijf jaar later de boog tussen de stations SS en HS gesloten. In 1975 wordt de verbindingsboog tussen het Centraal Station en het station Laan van NOI geopend. Het station is hierdoor ruim honderd jaar na de opening bereikbaar vanuit de richting Leiden. Een jaar later wordt ook de nieuwe boog tussen de stations HS en het nieuwe CS geopend. Beide bogen zijn in gebruik voor het reizigersvervoer.

terug naar de Oude Lijn
terug naar de spoorlijn Den Haag – Gouda