Ter  ontsluiting van de landbouwgebieden in de regio neemt de Hollandse Electrische Spoorweg-Maatschappij in augustus 1915 de spoorlijn tussen Uithoorn en Alphen aan den Rijn in gebruik. In januari 1918 opent de HESM een korte zijtak tussen Nieuwveen en station Ter Aar. Net als het grootste deel van het netwerk van Haarlemmermeerlijnen kent de lijn na de opkomst van vrachtwagen en autobus nog maar weinig vervoer. NS sluit zowel de spoorlijn Uithoorn – Alphen aan den Rijn als de zijtak Nieuwveen – Ter Aar dan ook per 1 januari 1936. Beide lijnen zijn vrijwel direct na de sluiting opgebroken.

Vrijwel het complete tracé van de voormalige spoorlijn tussen Uithoorn en Alphen aan den Rijn is in gebruik voor het wegverkeer. Van Uithoorn tot Nieuwveen heet de weg Oude Spoorbaan. Van Nieuwveen tot even ten westen van Aarlandersveen ligt de Provinciale Weg N231 op het oude baanlichaam. Hierna is het traject tot de Oude Rijn te volgen via de Treinweg. Langs het tracé herinneren ook enkele stationsgebouwen en spoorwoningen aan de spoorweggeschiedenis van het gebied.

Tussen de Oude Rijn en de vroegere aansluiting met spoorlijn tussen Woerden en Leiden is de hooggelegen spoordijk voor de overbrugging van de rivier geheel uitgewist. De enige herinnering aan de spoorlijn wordt hier gevormd door een dubbele spoorwoning en het oude stationsgebouw van Gouwsluis dat na het verdwijnen van de spoordijk op een opvallende metershoge terp staat.

Het stationsgebouw van Gouwsluis is van het kleinste type standaardstations van de HESM. De spoorwegmaatschappij past het ontwerp in acht andere plaatsen toe. Na de sluiting van de spoorlijn is het gebouw in gebruik genomen als woning. In 1953 is het vroegere stationsgebouw aanzienlijk verbouwd. Dat jaar komt op het naar voren staande middendeel een luchtwachtpost. Post 5S3 is zoveel mogelijk geïntegreerd in het ontwerp van het stationsgebouw. Het open platform is slechts enkele jaren in gebruik bij het Korps Luchtwachtdienst en in 1986 door de bewoners voorzien van een plat dak.

Op de foto boven dit artikel het opvallend hooggelegen voormalige stationsgebouw van Gouwsluis bij Alphen aan den Rijn op 30 juni 2018. De ruimte boven de ramen van de eerste verdieping en de dakrand verraadt de aanwezigheid van de luchtwachtpost.