De Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij opent de spoorlijn tussen Bovenkerk en Uithoorn in mei 1915 tegelijkertijd met de aansluitende lijn tussen Aalsmeer en Amsterdam Willemspark. De acht kilometer lange spoorlijn is tot 1950 in gebruik voor het reizigersvervoer tussen Amsterdam, Uithoorn, Mijdrecht, Vinkeveen en Nieuwersluis-Loenen aan de Rhijnspoorweg. In 1972 staakt NS het goederenvervoer tussen Amsterdam en Uithoorn officieel. Het baanvak tussen Uithoorn en het Jollenpad is echter nog tot 1981 in gebruik voor de aanvoer van materialen en later van reizigersmaterieel voor de nieuwe Schiphollijn. In 1987 is het baanvak tussen Bovenkerk en Uithoorn alsnog opgebroken.

Na de halte Westwijk loopt de zogenaamde Amstelveenlijn in de vorm van twee opstel- /uitloopsporen nog enkele honderden meters door.Bij Bovenkerk is een klein gedeelte van de spoorlijn behouden als onderdeel van de sporendriehoek voor de museumtrams van de EMA. Tussen Bovenkerk en de Amstelveense Beneluxbaan is een kort gedeelte van het baanvak in gebruik als fietspad. Vervolgens is het traject een paar honderd meter onderdeel van een brede groenstrook. Vanaf september 2004 rijden de sneltrams van de verlengde lijn 51 zo’n anderhalve kilometer over het voormalige traject van de Haarlemmermeerlijn. Aan het eindpunt van de sneltramlijn staat aan de J.C. van Hattumweg een dubbele wachterswoning. Het kleine emplacement van het station Legmeerpolder aan de overzijde van de weg is alleen nog door het slotenpatroon te herkennen.

De voormalige spoorlijn vormt lange tijd een wandelpad tussen Amstelveen en Uithoorn. Vanaf 2012 loopt het pad echter na zo’n twee kilometer dood op de omgelegde Provinciale weg N201. Aan de zijde van Uithoorn is het traject tot aan de aansluiting op de lijn Aalsmeer – Nieuwersluis opnieuw als onverhard pad te volgen. De dubbele wachterswoning bij de voormalige stopplaats Kanaalweg is in 2006 gesloopt. De locatie is nog enigzins door het slotenpatroon te herkennen. De foto’s op deze pagina zijn op 7 maart 2015 gemaakt, tenzij anders vermeld.

Langs de lijn van Amsterdam Haarlemmermeer tot de splitsing van de lijnen naar Aalsmeer en Uithoorn liggen vrijwel onafgebroken fietspaden. Amstelveen, 13 september 2014. Na het einde van de lijn gaat het fietspad zo'n 300 meter op het baanlichaam van de voormalige spoorlijn verder. Amstelveen, 13 september 2014. Tussen de Beneluxbaan en de sneltramlijn is het voormalige spoorwegtracé onderdeel van een groenstrook. Amstelveen, 13 september 20144. Op 7 maart 2015 rijden twee sneltramstellen van lijn 51 via dezelfde route als de treinen van de Haarlemmermeerlijn naar hun eindpunt Westwijk in Amstelveen.
Aan de zuidzijde van Amstelveen is aan de Legmeerdijk de dubbele wachterswoning 38 a/b bewaard gebleven. Ten zuiden van de wachterswoning lag het station Legmeerpolder. Het gebouw is in 1972 gesloopt. De contouren van het kleine emplacement zijn nog enigzins herkenbaar in het landschap. Even ten noorden van Uithoorn zijn de landhoofden van een voormalige spoorbrug terug te vinden. Op de achtergrond de N201 die sinds enkele jaren het voormalige spoorwegtracé naar Amstelveen doorkruisd. De voormalige spoorlijn loopt als wandelpad en groenstrook door de westelijke woonwijken van Uithoorn.

In 2016 is besloten de zogenaamde Amstelveenlijn door te trekken naar Uithoorn. Hierbij gaan de trams gebruikmaken van de voormalige spoordijk. Ter hoogte van het voormalige station Legmeerpolder komt een opstelterrein.