Een Haagse tram van de EMA is op 13 september 2014 ter hoogte van het Jollenpad onderweg van Amsterdam Haarlemmermeer naar de Van Nijenrodeweg. Op de achtergrond de A10 en de Schiphollijn. De voormalige Haarlemmermeerlijn heeft hier in de jaren ’70 een aansluiting op de nieuwe spoorlijn.

Op 1 mei 1915 neemt de Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij de bijna veertien kilometer lange spoorlijn Aalsmeer – Amsterdam Willemspark en de zijtak tussen Bovenkerk en Uithoorn in gebruik. Terwijl op 1 januari 1936 het reizigersvervoer op het grootste deel van het HESM-net wordt beëindigd, rijden van Amsterdam naar Uithoorn en Aalsmeer en tussen Uithoorn en Nieuwersluis nog tot september 1950 reizigerstreinen. Het baanvak Aalsmeer Oost – Bovenkerk is dat jaar gesloten en enkele jaren later opgebroken. In 1972 staakt NS ook het goederenvervoer tussen Aalsmeer en Aalsmeer Oost. Het baanvak is drie jaar later opgebroken. In 1972 wordt ook het goederenvervoer tussen Uithoorn, Bovenkerk en Amsterdam gestaakt. Het baanvak tussen Uithoorn en het Jollenpad blijft echter nog tot 1981 in gebruik als aanvoerroute voor de aanleg van de Schiphollijn. Hiervoor is bij het Jollenpad een aansluiting naar de nieuwe spoorlijn aangelegd. Wanneer NS in 1978 het baanvak Schiphol en Amsterdam Zuid in gebruik neemt, wordt het reizigersmaterieel voor de geïsoleerde spoorlijn via de Haarlemmermeerlijn aan- en afgevoerd. Datzelfde jaar en in 1979 en 1980 rijdt de SHM een aantal dagen toeristische stoomtreinritten tussen Amsterdam en Uithoorn.

De spoorbrug over de Hoornsloot in Amstelveen.In 1981 is Schiphol via Leiden op het Nederlandse spoorwegnet aangesloten en wordt het vervoer tussen Uithoorn, Bovenkerk en het Jollenpad gestaakt. Ondertussen rijden sinds 1975 museumtrams over het inmiddels geëlektrificeerde traject tussen Amsterdam Haarlemmermeer en de Rondweg Zuid. Vanaf 1979 rijden de trams tot het Jollenpad. Twee jaar later wordt de voormalige halte Kalfjeslaan bereikt. Weer twee jaar later volgt het baanvak tot station Amstelveen. In 1997 neem de Elektrische Museumtramlijn Amsterdam ook het baanvak Amstelveen – Bovenkerk in gebruik. De EMA legt in de splitsing tussen de lijnen naar Aalsmeer en Uithoorn een verbindingsboog aan waardoor een driehoek ontstaat. Hier kunnen eenrichtingstrams na twee keer steken weer naar Amsterdam rijden.

Het gehele traject van de voormalige spoorlijn tussen Aalsmeer en Amsterdam is zeer goed te volgen. Tussen Aalsmeer en het voormalige station van Amstelveen ligt op een groot deel van het oude tracé een fietspad. Tussen Bovenkerk en Amstelveen ligt het fietspad direct langs de lijn van de EMA die gebruik maakt van de lijn uit Uithoorn. Tussen de Amsterdamseweg en de ingang van het Amsterdamse Bos ligt de bewaarde spoorlijn op een vrijliggende spoordijk. Hierna liggen tot aan het eindstation Amsterdam Haarlemmermeer weer fiets- en wandelpaden parallel aan de voormalige Haarlemmermeerlijn. De foto’s op deze pagina zijn gemaakt op 13 september 2014, tenzij anders vermeld.

De situatie in Aalsmeer rond 1925, vlak na de opening. In het vrijwel onbebouwde gebied zijn het kopstation en de sporen naar Hoofddorp (linksboven), Amsterdam (rechtsboven) en Uithoorn (rechtsonder) duidelijk te zien. Aalsmeer begin jaren '70. De lijn naar Hoofddorp is inmiddels opgebroken. De twee andere lijnen zijn nog in gebruik voor het goederenvervoer. De situatie in Aalsmeer in 2015. Ondanks de uitbreiding van het dorp is de ligging van de drie vroegere spoorlijnen nog duidelijk zichtbaar.

AALSMEER – BOVENKERK

Het voormalige stationsgebouw Oosteinde in Aalsmeer op 7 maart 2015.Net als de spoorlijnen richting Hoofddorp en Uithoorn is ook het voormalige baanvak richting Amsterdam vanaf 800 meter na het voormalige station Aalsmeer te volgen via een fietspad. Het pad krijgt de bijpassende naam Bielzenpad. Van de komgrens van Aalsmeer tot die van Bovenkerk ligt het tracé parallel aan de Aalsmeerderweg en heeft het eveneens de functie van fietspad. Langs de weg staat de voormalige halte Oosteinde.

Aan de westzijde van Bovenkerk zijn rond 2005 de laatste sporen van de voormalige Haarlemmermeerlijn uitgewist door de komst van een nieuwbouwwijk en flinke aanpassingen aan de infrastructuur in de omgeving. Even voor de aansluiting op de lijn naar Uithoorn vormt het voormalige spoorwegtracé echter een smal paadje langs wat volkstuintjes. Een paar honderd meter voor de dubbele wachterswoning 37 A/B begint de sporendriehoek van de EMA.

Het stationsgebouw van Aalsmeer op 7 maart 2015. Het unieke ontwerp is sinds 2012 rijksmonument. De straat Het Baanvak en het brede fietspad ernaast liggen op de plek van het voormalige emplacement van Aalsmeer. Het pad gaat gaat over in het Bielzenpad dat de lijn naar Amstelveen volgt. Aalsmeer, 7 maart 2015. Het Bielzenpad loopt via de hoge spoordijk naar de Aalsmeerderweg. Aalsmeer, 7 maart 2015. Het pad is net als meerdere straatnamen in de wijk vernoemd naar de spoorweggeschiedenis van de grond waarop het is aangelegd en vormt een snelle verbinding tussen Aalsmeer en Amstelveen. Aalsmeer, 7 maart 2015.
Bij een voormalig spoorbruggetje komt het pad uit op de Aalsmeerderweg. Aalsmeer, 7 maart 2015. De spoorlijn naar Amsterdam ligt tussen Aalsmeer en Amstelveen grotendeels parallel aan de Aalsmeerderweg. Het fietspad ligt min of meer op de plek van de spoorlijn. Aalsmeer, 7 maart 2015. Langs de weg staat het haltegebouw Oosteinde. Vanaf 1932 heet de halte Aalsmeer Oost. Aalsmeer, 7 maart 2015. Bij de aansluiting op de lijn uit Uithoorn doemen de bovenleidingsportalen op. Rondom wachterswoning 37 bevindt zich de sporendriehoek van de EMA.

BOVENKERK – AMSTERDAM HAARLEMMERMEER

Tussen de stations Bovenkerk en Amstelveen liggen de lijnen uit Aalsmeer en Uithoorn naast elkaar als twee enkelsporige spoorlijnen. Terwijl de rails van de lijn uit Uithoorn blijven liggen, is op het voormalige baanlichaam van de lijn uit Aalsmeer een fietspad aangelegd. Ook na het station van Amstelveen ligt tot de kruising met de Amsterdamseweg een fietspad langs de spoorlijn.

Het voormalige stationsgebouw van Bovenkerk is tegenwoordig met een hoge heg gescheiden van de spoorlijn. De bewaarde Haarlemmermeerlijn kent een groot aantal originele bruggetjes zoals dit exemplaar even ten noorden van Bovenkerk. Aan de landhoofden is te zien dat de spoorlijn hier dubbelsporig was. Het fietspad ligt op de lijn uit Aalsmeer en de rails liggen op de lijn uit Uithoorn. Bij de kruising met de Handweg in Amstelveen is de oude overweginstallatie nog aanwezig. De spoorbomen zijn inmiddels verwijderd. Achter de boom links staat de voormalige wachterswoning. In Amstelveen bouwt de HESM het grootste type van de standaard stationsgebouwen van de spoorwegmaatschappij. In en om het gebouw is een groot aantal oorspronkelijke elementen bewaard gebleven.
Tussen station Amstelveen en de A9 ligt één van de kruisingsmogelijkheden van de EMA. De spoorlijn kruist de A9 via een stalen viaduct. Aan weerszijden liggen betonnen fietsbruggen. Zicht op de voormalige Haarlemmermeerlijn, even ten noorden van de A9. De dubbele wachterswoning aan de Karselaan is vanaf 1923 ook een stopplaats aan de spoorlijn. Ook de EMA stopt er tegenwoordig. De woning is inmiddels voorzien van een extra verdieping en dakkapellen. Dit is echter wel grotendeels in de oorspronkelijke stijl gebeurt.

Tussen de stations Amstelveen en Amsterdam Willemspark worden in de loop der jaren diverse wachtposten en spoorwegwoningen halteplaatsen. De woningen zijn hiervoor al dan niet uitgebreid met faciliteiten voor de stationsdienst. Ook zijn enkele halteplaatsen na de opening van de nieuwe haltes juist gesloten. De EMA heeft vrijwel bij alle oorspronkelijke en latere stopplaatsen een halte.

Bij het heempark De Braak ligt opnieuw een kleine spoorbrug. Ter hoogte van de stopplaats Amsterdamscheweg heeft de EMA een halte. De oorspronkelijke wachterswoning die van 1925 tot 1950 ook als haltegebouw funtioneert, is in 2005 gesloopt. Net als de halte Bovenkerk is ook de halte Kalfjeslaan door een hoge heg aan het zicht onttrokken. Tussen de Amsterdamseweg en de ingang van het Amsterdamse Bos ligt geen pad langs de spoorlijn. Hier het tracé ter hoogte van de halte Kalfjeslaan.
Bij de ingang van het Amsterdamse Bos heeft de HESM van 1915 tot 1923 de halte Koenenkade in gebruik. In 1992 is hier een zogenaamde duiventil neergezet. Het gebouwtje uit 1949 is oorspronkelijk bedoeld voor de verkeersregelaar op het Amsterdamse Muntplein. Ter hoogte van de voormalige halte Koenenkade is in juni 2014 het standbeeld van de Stedenmaagd neergezet. Op de oorspronkelijke locatie bij het Vondelpark staat een replica. Tussen het Amsterdamse Bos en het Jollenpad ligt de spoorlijn langs de moderne kantoorbebouwing van de Amsterdamse Zuidas. Ter hoogte van het Jollenpad ligt de spoorlijn onder de viaducten van de A10 en de Schiphollijn. Het kleine emplacement en de aansluiting op de spoorlijn zijn begin jaren '80 verwijderd.

De spoorlijn is tussen de A10 en het emplacement van het Haarlemmermeerstation ingeklemd tussen de Stadiongracht achter het Olympisch Stadion aan de ene zijde en de Schinkel met enkele ongebruikte stukken grond aan de andere zijde. De gemeente legt tussen 2005 en 2010 in het gebied het park Schinkeleilanden aan. Het grote recreatiegebied krijgt parallel aan de spoorlijn een fiets- en wandelpad. Bij het emplacement van het Haarlemmermeerstation vestigen zich in loop der jaren diverse bedrijven. Het GVB heeft hier sinds 1914 de remise Havenstraat. Na het staken van de goederendienst is een deel van het emplacement opgebroken en verder volgebouwd met bedrijfsgebouwen en loodsen. Ook de EMA heeft enkele loodsen in gebruik als remise en opslag. De perrons van het kopstation maken plaats voor een keerlus voor de museumtrams van de EMA. De EMA heeft een groot deel van het stationsgebouw in gebruik als verblijfsgebouw en winkelruimte. Ook is er een restaurant gevestigd.

Het emplacement van het Haarlemmermeerstation is inmiddels volgebouwd met diverse loodsen, waaronder enkele van de EMA. Ook de perrons van het Haarlemmermeerstation hebben inmiddels plaatsgemaakt voor parkeerplaatsen en enkele loodsen. De kopsporen van het station hebben plaatsgemaakt voor een keerlus. De trams stoppen zo vlak voor het oude stationsgebouw. Het Haarlemmermeerstation op 13 september 2014. Het plein voor het station is nog altijd halteplaats voor een groot aantal stads- en streekbussen en trams.